Aktuellt

2017-07-14

Bara 10% av öppna operatörer och 50% av robot-operatörer gör mer än 25 radikala prostatektomier om året

I en nyligen publicerad medicinsk kommentar i Läkartidningen redovisas resultat från NPCR om prostatektomier utförda…

2017-07-14

Komplikationer efter robotassisterad och öppen radikal prostatektomi

I en studie som nyligen publicerats i Journal of Surgical Oncology jämfördes risken för ljumskbråck,…

2017-06-15

Synergi mellan antiandrogen och vitamin K-antagonist vid prostatatacancer

I en bred laboratorieundersökning  av möjliga synergieffekter mellan olika läkemedel undersöktes parvisa kombinationer av 308…

2017-05-12

Ingen ökad risk för trombos eller lungemboli för män som strålbehandlas för prostatacancer

I en undersökning av drygt 9 000 män med prostatacancer i NPCR undersöktes risken för…

2017-05-05

Alltför sällan kurativ behandling av prostatacancer bland män med diabetes

I en studie som nyligen publicerades i Brit J Urol Int undersöktes cancerbehandling av män…

2017-05-04

Långa väntetider inom cancervården och allra längst för män med prostatacancer

I denna studie baserad på data från kvalitetsregistren för bröst-, prostata- och kolorektalcancer undersöktes väntetiderna…

2017-05-04

Testosteronbehandling ökar inte risken för aggressiv prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften J Clinical Oncology undersöktes sambandet…

2016-11-09

Övergången från aktiv monitorering till watchful waiting studerad för första gången

I en studie som nyligen publicerats i European Urology studerades övergången från aktiv monitorering till…

2016-10-26

Minskad risk för prostatacancer bland män med typ-2 diabetes

I en nyligen publicerad studie i International Journal of Cancer undersöktes sambandet mellan typ 2…

2016-10-25

Aktiv monitorering används för allt fler män med lågriskcancer

Nästan alla män med prostatacancer av ”mycket lågrisktyp” i Sverige följs med aktiv monitorering. Det…