Fosfodiesterashämmare och återfall av prostatacancer efter operation – falskt alarm

Fosfodiesterashämmare (PDE5i); Viagra, Levitra och Cialis är förstahandspreparat för behandling av erektil dysfunktion (oförmåga att få stånd), vilket är en vanlig biverkan efter radikal prostatektomi. Därför fick en studie som rapporterade ökad risk för PSA-återfall efter prostatektomi efter användning av PDE5i stor uppmärksamhet i fjol. För att belysa denna eventuella riskökning undersöktes sambandet mellan PDE5i och PSA-återfall i PCBaSe med data från NPCR och Läkemedelsregistret i en artikel som just publicerats i Eur Urol. Risken för PSA-återfall fem år efter radikal prostatektomi undersöktes i en fall-kontrollstudie av 248 män som fått PSA-återfall och 4 886 kontroller. Det fanns ingen ökad risk i analysen av alla fall och kontroller, oddskvot 0.78 (0.59-1.03) och heller inte bland män som tagit ut flest recept, oddskvot 0.68 (0.48-0.96). – Vår studie visar att inte finns någon evidens för att användning av PDE5i ökar risken för PSA-återfall och det finns ingen anledning att ändra på förskrivningen av dessa läkemedel säger Stacy Loeb som är försteförfattare på artikeln och som just presenterat dessa resultat på ASCO GU-konferensen i San Francisco, USA. Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...