ePROM vid kurativ behandling

Här hittar du som vårdgivare inom prostatacancer information om hur du ska hantera elektroniska PROM-enkäter, så kallade ePROM på INCA-plattformen.

Under 2018 inför NPCR elektroniska enkäter för patientrapporterade utfallsmått (PROM) i samband med kurativ behandling av prostatacancer. Baslinjeenkät ska delas ut före behandling av den klinik där behandlingsbeslut fattas och uppföljningsenkäter distribueras av NPCR centralt.

Så här ser kommer klinikens data att redovisas i Koll på läget. Här ser du data insamlade i ett pilotprojekt på Sahlgrenska