ePROM vid kurativ behandling

Här hittar du som vårdgivare inom prostatacancer information om hur du ska hantera elektroniska PROM-enkäter, så kallade ePROM på INCA-plattformen.

2018 införde NPCR elektroniska enkäter för patientrapporterade utfallsmått (PROM) i samband med kurativ behandling av prostatacancer. Baslinjeenkät ska delas ut före behandling av den klinik där behandlingsbeslut fattas och uppföljningsenkäter distribueras av NPCR centralt. För närvarande arbetar vi för att göra det möjligt för patienten att besvara enkäten före återbesök.