Redovisning ePROM på individnivå

Figuren visar ett exempel på hur data redovisas för en enkätfråga för en man som besvarat enkäter vid flera tillfällen. Syftet med denna rapportering är att göra det möjligt att använda PROM-data vid återbesöket som diskussionsunderlag.