Koll på läget

Sedan 2014 finns Koll på läget urologi och sedan  2015 även Koll på läget onkologi som är en styrpanel på INCA- plattformen. Koll på läget redovisar klinikens resultat för utvalda kvalitetsindikatorer. Ett exempel på Koll på läget visas nedan, klicka på bilden om du vill se detaljer.

Förklaring Koll på läget Urologi

kpl_onkologi

Förklaring Koll på läget Onkologi

Användare av kvalitetsregistret kan också se resultaten för den egna kliniken jämfört med regionens sjukhus, alla landsting eller riksgenomsnittet. För att ta del av rapporterna logga in i kvalitetsregistret  på INCA – plattformen  via www.cancercentrum.se

Om du inte har tillgång till kvalitetsregistret, kan du som vårdgivare  kontakta ditt regionala RCC för ansökan om användarkonto.