Koll på läget

Sedan november 2014 finns Koll på läget urologi och sedan september 2015 även Koll på läget onkologi, en styrpanel på INCA. Koll på läget redovisar klinikens resultat för utvalda kvalitetsindikatorer. Ett exempel på koll på läget visas nedan, klicka på bilden om du vill se detaljer.

Förklaring Koll på läget Urologi

kpl_onkologi

Förklaring Koll på läget Onkologi

INCA-användare kan också se resultaten för den egna kliniken jämfört med regionens sjukhus eller alla landsting samt riksgenomsnittet. För att ta del av rapporterna logga in som vanligt på INCA (kan nås via www.cancercentrum.se).

Om du inte har tillgång till INCA, kan du som är kliniker, ta kontakt med ditt regionala RCC för att få inloggningsuppgifter.