Dokument

Här finns dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och individuella patientöversikten (IPÖ) klicka här.

Ansökan om användarkonto INCA

Bilaga till ansökan om användarkonto för INCA
– flera användare vid samma klinik, sjukhus ansöker om samma roll

Textmall till kliniker ”Information från vårdgivare till patient om registrering i kvalitetsregister för Urologisk cancer”