Redovisning ePROM på gruppnivå

Figuren visar ett exempel på hur data redovisas på INCA-plattformen. Data redovisas per enskild kirurg, per sjukhus, per sjukvårdsregion och i hela riket i interaktiva rapporter som uppdateras dagligen.