Vad registreras?

Registreringen i NPCR sker i  separata formulär. I första formuläret registreras uppgifter om utredningen som ledde fram till diagnosen prostatacancer. I formuläret ingår uppgifter om PSA-halt, antalet biopsier (vävnadskolvar) hur proverna bedömdes vid mikroskopisk undersökning (tumörgrad och tumörutbredning) och väntetider mellan de olika utredningsstegen.

I det andra formuläret registreras uppgifter om vidare utredning och vissa typer av behandling och väntetider till dessa. Patienter som opereras med prostatektomi registreras separat sedan 1 mars 2015. Uppgifter om kurativ strålbehandling registreras av behandlande onkologklinik i ytterligare ett separat formulär. Patienter som planeras för prostatektomi eller kurativ strålbehandling uppmanas att fylla i en enkätundersökning om symtom innan behandling.      Därefter finns möjligheten för patienten att fylla i samma enkät i samband med återbesöket, 12 och 36 månader efter behandling s.k PROM. (Patient Reported Outcome measures) och PREM (Patient Reported Experience Measures)