Vad registreras?

Registreringen i NPCR sker i  separata formulär. I första formuläret registreras uppgifter om utredningen som ledde fram till diagnosen prostatacancer. I formuläret ingår uppgifter om bland annat PSA-värde, antalet biopsier (vävnadskolvar) hur proverna bedömdes vid mikroskopisk undersökning (tumörgrad och tumörutbredning) och väntetider mellan de olika utredningsstegen.

I det andra formuläret registreras uppgifter om vidare utredning och vissa typer av behandling och väntetider till dessa. Patienter som opereras med prostatektomi eller genomgår strålbehandling registreras data i separata formulär av respektive urologi – eller onkologiklinik. Patienter som planeras för botande behandling uppmanas att besvara enkäter om symtom och mående innan och efter behandling i samband med tidigt återbesök, ett år, tre år och fem år efter behandling. Enkäterna har samma frågor och kallas för PROM (Patient Reported Outcome measures) och PREM (Patient Reported Experience Measures).