Vad registreras?

Registreringen i NPCR sker i flera separata formulär. Först registreras uppgifter om utredningen som ledde fram till diagnos av prostatacancer. Där registreras uppgifter om PSA-halt, hur många biopsier (vävnadskolvar) som togs, hur dessa prover bedömdes vid mikroskopisk undersökning, dvs tumörgrad och tumörutbredning och väntetider mellan de olika utredningsstegen registreras också. I det andra steget registreras uppgifter om vidare utredning och vissa typer av behandling och väntetider till dessa. Patienter som opereras med prostatektomi registreras i en separat registrering sedan 1 mars 2015. Uppgifter om kurativ strålbehandlas registreras av behandlande onkologklinik i ett separat formulär. En enkätundersökning av symtom bland män som opereras eller strålas görs före behandling och ett, tre, och fem år efter behandling där sk PROM (Patient Reported Outcome measures) och PREM ( Patient Reported Experience Measures) samlas in.