Medarbetare

Nationell styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in, hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ledamöter

Ordförande och registerhållare
Pär Stattin, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vice ordförande
Ingela Franck Lissbrant, Onkologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Norra regionen

Camilla Thellenberg, processledare, Onkologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Johan Styrke, processledare, Urologklinken, Sundsvalls sjukhus

Uppsala-Örebro regionen

Hampus Nugin, processledare, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Vakant , processledare, Onkologi RCC Mellansverige

Stockholm-Gotland regionen

Stefan Carlsson, processledare, Urologkliniken, Karolinska sjukhuset, Solna
Vakant , processledare, Onkologkliniken,  Stockholm

Sydöstra regionen

David Robinsson, processledare, Kirurgkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö
Mats Andén, processledare, Onkologkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Västra regionen

Johan Stranne, processägare, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Jon Kindblom, processägare , Onkologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Maria Nyberg, sjuksköterskerepresentant, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Södra regionen

Olof Ståhl, processledare, Onkologikliniken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund
Thomas Jiborn, processledare, Urologikliniken, Universitetssjukhuset SUS, Malmö

Patientföreträdare

Hans Joelsson, Prostatacancerförbundet
Gert Malmberg, Prostatacancerförbundet

Adjungerade

Olof Akre, Urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Per Fransson, PROM/PREM, Onkologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
Eva Johansson, PROM/PREM, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Magnus Törnblom, Urologkliniken, Visby lasarett
Fredrik Jäderling radiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Marie Hjälm-Eriksson, processledare, Onkologkliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm
Lotta Renström Koskela, Urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Jonas Hugosson, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ola Bratt, Enheten för urologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Stödteam från regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Fredrik Sandin, biostatistiker
Karin Hellström, vårdprocesskoordinator
Mats Lambe, funktionschef
Madeleine Hägglund, vårdprocesskoordinator
Anna Cedvall Gustavsson, registerproduktägare
Anna Hedström, registerproduktägare

Anställda av NPCR för ePROM

Cecilia Bjälkelid Martedal
Christofer Lagerros