Medarbetare

Nationell styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in, hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ledamöter

Registerhållare
David Robinson, Urologiska kliniken, Eksjö

Ordförande
Ingela Franck Lissbrant, Onkologiska kliniken Hallands sjukhus

Vice ordförande
Johan Styrke, Urologiska kliniken, Sundsvalls sjukhus

 

Region Norr

Andreas Josefsson, processledare, Urologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Camilla Thellenberg, processledare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Region Mellansverige 

Hampus Nugin, processledare, Urologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ingrida Verbiené, processledare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Region Stockholm Gotland 

Stefan Carlsson, processledare, Urologiska kliniken, Karolinska sjukhuset, Solna
Anna Kristiansen, processledare, Mottagning för urologiska sjukdomar, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Karin Holmsten, processledare Onkologsektionen, Kirurgkliniken, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm

Region Sydöst

Vakant
Mats Andén, processledare, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Region Väst

Vakant
Jon Kindblom, processägare , Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Maria Nyberg, sjuksköterskerepresentant, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Region Syd

Thomas Jiborn, processledare, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset SUS, Malmö
Olof Ståhl, processledare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund

Patientföreträdare

Hans Joelsson, Prostatacancerförbundet
Gert Malmberg, Prostatacancerförbundet

Adjungerade

Olof Akre, Urologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Per Fransson, PROM/PREM, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
Eva Johansson, PROM/PREM, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Magnus Törnblom, Urologiska kliniken, Visby lasarett
Fredrik Jäderling radiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Marie Hjälm-Eriksson, processledare, Onkologiska kliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm
Lotta Renström Koskela, Urologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Jonas Hugosson, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ola Bratt, Enheten för urologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Erik Thimansson, radiolog, Helsingborgs lasarett, Helsingborg
Jens Sörensen, radiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Stödteam från Regionalt cancercentrum Mellansverige

Fredrik Sandin, biostatistiker
Camilla Byström, vårdprocesskoordinator
Lena Pettersson, Nationell Registeradministratör
Mia Brus, Nationell Registeradministratör
Gustaf Hedström, funktionschef
Anna Hedström, registerproduktägare

Anställda av NPCR 

Nina Hageman, IPÖ
Maria Nyberg, registersköterska