Medarbetare

Nationell styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in, hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ledamöter

Ordförande och registerhållare
Pär Stattin, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vice ordförande
Ingela Franck Lissbrant, Onkologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Region Norr

Johan Styrke, processledare, Urologklinken, Sundsvalls sjukhus
Camilla Thellenberg, processledare, Onkologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Region Mellansverige 

Hampus Nugin, processledare, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ingrida Verbiené, processledare, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Region Stockholm Gotland 

Stefan Carlsson, processledare, Urologkliniken, Karolinska sjukhuset, Solna
Anna Kristiansen, processledare, Mottagning för urologiska sjukdomar, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Region Sydöst

David Robinsson, processledare, Kirurgkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö
Mats Andén, processledare, Onkologkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Region Väst

Johan Stranne, processägare, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Jon Kindblom, processägare , Onkologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Maria Nyberg, sjuksköterskerepresentant, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Region Syd

Thomas Jiborn, processledare, Urologkliniken, Universitetssjukhuset SUS, Malmö
Olof Ståhl, processledare, Onkologkliniken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund

Patientföreträdare

Hans Joelsson, Prostatacancerförbundet
Gert Malmberg, Prostatacancerförbundet

Adjungerade

Olof Akre, Urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Per Fransson, PROM/PREM, Onkologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
Eva Johansson, PROM/PREM, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Magnus Törnblom, Urologkliniken, Visby lasarett
Fredrik Jäderling radiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Marie Hjälm-Eriksson, processledare, Onkologkliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm
Lotta Renström Koskela, Urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Jonas Hugosson, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ola Bratt, Enheten för urologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Stödteam från Regionalt cancercentrum Mellansverige

Fredrik Sandin, biostatistiker
Camilla Byström, vårdprocesskoordinator
Lena Pettersson, Nationell Registeradministratör
Mia Brus, Nationell Registeradministratör
Mats Lambe, funktionschef
Anna Cedvall Gustavsson, registerproduktägare
Anna Hedström, registerproduktägare

Anställda av NPCR 

Nina Hageman, IPÖ
Christofer Lagerros,  ePROM