Inrapportörsmöte urologi

Hotell Gillet  , Sverige Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Mötet vänder sig till dig som rapporterar in i diagnostik, utredning och behandling samt prostatektomiformuläret i NPCR:s primärregister. Program skickas ut längre fram i tiden.

Inrapportörsmöte onkologi

Hotell Gillet  , Sverige Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Mötet vänder sig till dig som rapporterar in i strålbehandlingsformuläret i NPCR:s primärregister Program skickas ut längre fram i tiden.

NPCR styrgruppsmöte

Vi samlas för styrgruppmöte på Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm tillsammans med registeradministratörer från respektive sjukvårdsområde.