Rapporter

Baserat på inkomna data till NPCR publiceras årliga nationella och regionala rapporter med kommenterande text till resultaten. Dessutom publiceras det nationella tabellverket med engelska rubriker och variabelnamn. Rapporterna tas fram av Regionalt cancercentrum Mellansverige i samarbete med styrgruppen.