Individuell patientöversikt (IPÖ)

Så används patientöversikten

Patientöversikt är ett beslutsstöd där viktiga uppgifter om patienten samlas in och används tillsammans med journalen. För att läsa mer om IPÖ i cancervården och uppdaterad information om IPÖ prostatacancer klicka här

Organisation

IPÖ prostatacancer  är en del av NPCR och utveckling – och implementeringsgruppen  består av läkare och sjuksköterskor på urologiska och onkologiska kliniker, produktägare och statistiker.

IPÖ utvecklings- och implementeringsgrupp

Onkologer: Ingela Franck Lissbrant (sammankallande), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Marie Hjälm Eriksson, Capio, St Görans sjukhus, Stockholm
Urologer: Pär Stattin, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Magnus Törnblom, Lasarettet Visby

Maria Nyberg, leg. sjuksköterska Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anna Cedvall Gustafsson, registerproduktägare, RCC Uppsala/Örebro
Nina Hageman, diagnoskoordinator

Patientrepresentanter Prostatacancerförbundet:
Erik Andersson
email kallebram@gmail.com
Mobil+46 (0)76 044 69 15

Hans Joelsson
email hansjoelsson@outlook.com 
Mobil + 46 (0)70 330 31 34

Diagnoskoordinator
Nina Hageman
email nina.hageman@medinina.se
Telefon +46 (0)70 722 05 32

Support
Supportcenter: Anmäl fel och personuppgiftsincidenter

Statistik: statistiker@npcr.se