Individuell patientöversikt (IPÖ)

Så används patientöversikten

Patientöversikt är ett beslutsstöd där viktiga uppgifter om patienten samlas in och används tillsammans med journalen. För att läsa mer om IPÖ i cancervården och uppdaterad information om IPÖ prostatacancer klicka här

Organisation

IPÖ prostatacancer  är en del av NPCR och utveckling – och implementeringsgruppen  består av läkare och sjuksköterskor på urologiska och onkologiska kliniker, produktägare och statistiker.

RCC Nationell kvalitetsregistergrupp prostatacancer

IPÖ utvecklings- och implementeringsgrupp

Onkolog: Marie Hjälm Eriksson, Capio, St Görans sjukhus, Stockholm
Urologer: Magnus Törnblom, Lasarettet Visby, Gotland, Johan Styrke, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

Maria Nyberg, leg. sjuksköterska Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Nina Hageman, diagnoskoordinator

Patientrepresentanter Prostatacancerförbundet:
Erik Andersson
email kallebram@gmail.com
Mobil+46 (0)76 044 69 15

Hans Joelsson
email hansjoelsson@outlook.com 
Mobil + 46 (0)70 330 31 34

Gunnar Ersbo
email gunnar.ersbo@gmail.com
Mobil +46 (0) 70-512 65 41

Diagnoskoordinator
Nina Hageman
email nina.hageman@medinina.se
Telefon +46 (0)70 722 05 32

Support
Supportcenter: Anmäl fel och personuppgiftsincidenter

Statistik: statistiker@npcr.se