TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

NPCR publicerar metodarbete

I en nyligen publicerad artikel redovisas hur data i NPCR kompletterat med data från andra sjukvårdsregister och efterundersökningar kan ge en mer komplett och rättvisande bild av behandling av män med prostatacancer och utfall av behandling än med data enbart från NPCR. ”Eftersom allt fler män lever med prostatacancer i många år är det viktigt att vi studerar förloppet för män som fått flera olika typer av behandling” säger Hans Garmo, statistiker som lett analyserna.

Sammanfattning

Cohort Profile Update: The National Prostate Cancer Register of Sweden and Prostate Cancer data Base—a refined prostate cancer trajectory

Van Hemelrijck M, Garmo H, Wigertz A, Nilsson P, Stattin P. Cohort Profile Update: The National Prostate Cancer Register of Sweden and Prostate Cancer data Base-a refined prostate cancer trajectory, Int J Epidemiol, Dec 11 2015

Sammanfattning

How to model temporal changes in comorbidity for cancer patients using prospective cohort data

Lindhagen L, Van Hemelrijck M, Robinson D, Stattin P, Garmo H. How to model temporal changes in comorbidity for cancer patients using prospective cohort data, BMC Med Inform Decis Mak. Nov 18, 2015