Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad eller lokalt avancerad prostatacancer (HRLPC) som behandlades med radikal strålbehandling (RT) eller radikal prostatektomi (RP). Studien gjordes i ett samarbete mellan forskare i NPCR och läkemedelsföretaget Janssen.

Forskarna använde data från Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe) 5.0 för att identifiera män som diagnosticerats med HRLPC mellan 2006 och 2020 och som behandlats med primär RT eller RP. Uppföljningen avslutades den 30 juni 2021. Risken för död till följd av prostatacancer (PCa) eller andra orsaker beräknades med competing riskanalys.

Totalt fick 8317 män RT och 4923 män genomgick RP. Medianuppföljningstiden var 6 år. 10 år efter RT var risken för PCa-död 13% och risken för död av alla orsaker var 32%. 10 år efter RP var risken för PCa-död 9% och risken för död av alla orsaker var 19%. Risken för androgendeprivationsterapi (ADT) som sekundär behandling var 42% efter RT och 21% efter RP. Bland män som fick ADT som sekundär behandling var risken för PCa-död efter 10 år 33% efter RT och 27% efter RP.

Sammanfattningsvis visar studien att cirka en av tio män med HRLPC som behandlats med primär RT eller RP hade dött av PCa 10 år efter diagnos. För män som fick sekundär ADT, en indikation på PCa-progression, hade en av tre dött av Pca efter 10 år ADT-start.

Resultaten visar att tidig identifiering och aggressiv behandling av män med hög risk för progression efter radikal behandling är viktig.1 Sammanfattning Fulltext

Texten är skapad av ChatGPT 3.5 och är granskad av Johan Styrke, NPCR  och Pär Stattin, försteförfattare till artikeln.

  1. Stattin P, Fleming S, Lin X, Lefresne F, Brookman-May SD, Mundle SD, Pai H, Gifkins D, Robinson D, Styrke J, Garmo H. Population-based study of disease trajectory after radical treatment for high-risk prostate cancer. BJU Int. 2024 Apr. ↩︎
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...