Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren 2008-2020. Forskarna använde data från NPCR i region Halland och inkluderade män med låg- eller gynnsam intermediärrisk prostatacancer som påbörjade aktiv monitorering under studieperioden.

Resultaten visar att histopatologisk progression var starkt kopplad till övergång till behandling, speciellt under senare delen av studieperioden. Under perioden 2015-2020 var även förändringar i magnetresonanstomografi (MRT) kopplade till övergång till behandling. Ökning i prostata-specifikt antigen (PSA) var svagt kopplad till övergång till behandling under 2008-2014, men inte 2015-2020. Studien visade också att frånvaron av dessa triggers var kopplad till att inte övergå till behandling.

Slutsatsen är att den över tid allt starkare kopplingen mellan histopatologisk progression och övergång till behandling, tillsammans med den över tid allt svagare kopplingen mellan PSA ökning och övergång till behandling, tyder på förbättrad kvalitet på aktiv monitorering. Trots denna förbättring hade hela 27% av de behandlade männen 2015-2020 inte haft någon tydlig trigger innan behandling.1 Sammanfattning Fulltext

Försteförfattaren Mats Ahlberg summerar:

– Dessa resultat ger viktig information om bakomliggande orsaker till att män med låg- eller gynnsam intermediärrisk prostatacancer övergår från aktiv monitorering till radikal behandling, samt hur det utvecklats över tid.

Referens: 

Ahlberg M, Garmo H, Stattin P, Gedeborg R, Edlund C, Holmberg L, Bill-Axelson A. Triggers for transition from active surveillance to radical treatment of prostate cancer 2008-2020 – a case-control study. Scand J Urol. 2024 Mar 14;59:63-69. doi: 10.2340/sju.v59.34803. PMID: 38482602.

  1. Texten är skapad av ChatGPT 3.5 och är granskad av Johan Styrke, NPCR, och Mats Ahlberg, försteförfattare till artikeln. ↩︎
Senaste nyheterna

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...