Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi för urinblåsecancer diagnostiseras med oförutsedd prostatacancer (PCa) vid den histopatologiska undersökningen. Många av dessa män PSA-testas därefter regelbundet som en del av uppföljningen, men det är oklart om denna testning verkligen behövs.

Syftet med studien var att bedöma risken för död i PCa hos dessa män samt behovet av PSA-testning under uppföljningen.

Mellan 2002 och 2020 diagnostiserades 1 554 män med prostatacancer efter cystoprostatektomi för icke-metastaserad urinblåsecancer och registrerades i NPCR. Risken för död i prostatacancer, urinblåsecancer och andra orsaker analyserades upp till 15 år efter diagnos genom att använda data från Dödsorsaksregistret. Användningen av androgen deprivationsterapi (ADT) som en proxy för prostatacancerprogression bedömdes via Läkemedelsregistret.

Resultatet visar att femton år efter diagnos var den kumulativa incidensen av död i PCa 2,6% (95% CI 2,3%-2,9%), i urinblåsecancer 32% (95% CI: 30%-34%) och i andra orsaker 40% (95% CI: 36%-44%). Endast 35% av männen med prostatacancer registrerat som primär dödsorsak i Dödsorsaksregistret hade påbörjat ADT före dödsdatum, vilket indikerar en ”sticky-diagnosis bias” med överdriven risk för prostatacancerdöd.

Forskarnas slutsatser är att för en stor majoritet av män som diagnostiserats med oförutsedd prostatacancer vid cystoprostatektomi är risken för prostatacancerdöd mycket liten. PSA-testning under uppföljningen kan därmed ifrågasättas.

Referens: Risk of prostate cancer death in men diagnosed with prostate cancer at cystoprostat-ectomy. A nationwide population-based study, Pietro Scilipoti, Fredrik Liedberg, Hans Garmo, Andri Wilberg Orrason, Pär Stattin, Marcus Westerberg, Scand J Urol. 2024 May.

Texten är skapad av ChatGPT 3.5 och är granskad av Johan Styrke, NPCR och Pietro Scilipoti, försteförfattare till artikeln.

Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...