TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Liten risk för tarmvred efter prostatektomi visar studie från NPCR

I en studie som publicerats i Scand J Urol undersöktes hypotesen att robotassisterad prostatektomi ökar risken för tarmvred eftersom man då opererar genom bukhålan och därmed kan öka risken att få sammanväxningar mellan tarmarna. Tidigt efter operation var risken för återinläggning med diagnosen tunntarmsobstruktion större i robotgruppen (0.4% vs. 0.1%.) Efter fem års uppföljning fanns dock ingen skillnad mellan risken för tarmvred efter robotoperation jämfört med öppen (retropubisk) prostatektomi. Överlag var tarmvred en mycket ovanlig komplikation till prostatektomi. Även de 30 första dagarna efter operation var tarmvred ovanligt, efter robot-prostatektomi opererades 7/7256 män (0.96 promille) för tarmvred medan efter öppen prostatektomi opererades män 1/ 9787 (0.10 promille) för tarmvred, en skillnad som dock inte var statistiskt säkerställd. – Sammantaget visar våra resultat att sammanväxningar i bukhålan efter robot-prostatektomi inte är ett stort kliniskt problem säger Karl-Johan Lundström, försteförfattare till arbetet, kirurg och doktorand i Östersund, men det fanns en liten ökning i risken för tarmkomplikationer den första året efter robotoperation.

Sammanfattning