NPCR slår hål på falska larm

I en nyligen publicerad medicinsk kommentar redovisas tre exempel på hur data i NPCR använts för att undersöka om larmrapporter om samband mellan läkemedel och cancer. I den första studien visades att fosfodiesterashämmare (Viagra, Levitra, Tadalfil) inte ökar risken för malign melanom,  i den andra studien visse man att risken för malign melanom inte är kopplad till risken för prostatacancer och i den tredje studien visade man att fosfodiesterashämmare inte ökar risken för canceråterfall efter prostatektomi. -Varje vecka rapporteras ny biverkningar av läkemedel och dessa studier grundar sig ofta på små studier eller studier där förväxlingsfaktorer kan ha orsakat ett skenbart samband säger Pär Stattin, registerhållare för NPCR. – Därför är det viktigt att man följer upp sådan rapporter. De svenska kvalittetsregistren kombinerat med t ex Läkemedelsregistret  är en idealisk bas för sådana analyser. Läs artikeln
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...