NPCR slår hål på falska larm

I en nyligen publicerad medicinsk kommentar redovisas tre exempel på hur data i NPCR använts för att undersöka om larmrapporter om samband mellan läkemedel och cancer. I den första studien visades att fosfodiesterashämmare (Viagra, Levitra, Tadalfil) inte ökar risken för malign melanom,  i den andra studien visse man att risken för malign melanom inte är kopplad till risken för prostatacancer och i den tredje studien visade man att fosfodiesterashämmare inte ökar risken för canceråterfall efter prostatektomi. -Varje vecka rapporteras ny biverkningar av läkemedel och dessa studier grundar sig ofta på små studier eller studier där förväxlingsfaktorer kan ha orsakat ett skenbart samband säger Pär Stattin, registerhållare för NPCR. – Därför är det viktigt att man följer upp sådan rapporter. De svenska kvalittetsregistren kombinerat med t ex Läkemedelsregistret  är en idealisk bas för sådana analyser. Läs artikeln
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning