TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

NPCR slår hål på falska larm

I en nyligen publicerad medicinsk kommentar redovisas tre exempel på hur data i NPCR använts för att undersöka om larmrapporter om samband mellan läkemedel och cancer. I den första studien visades att fosfodiesterashämmare (Viagra, Levitra, Tadalfil) inte ökar risken för malign melanom,  i den andra studien visse man att risken för malign melanom inte är kopplad till risken för prostatacancer och i den tredje studien visade man att fosfodiesterashämmare inte ökar risken för canceråterfall efter prostatektomi.

-Varje vecka rapporteras ny biverkningar av läkemedel och dessa studier grundar sig ofta på små studier eller studier där förväxlingsfaktorer kan ha orsakat ett skenbart samband säger Pär Stattin, registerhållare för NPCR. – Därför är det viktigt att man följer upp sådan rapporter. De svenska kvalittetsregistren kombinerat med t ex Läkemedelsregistret  är en idealisk bas för sådana analyser.

Läs artikeln