Låg dödlighet efter radikal prostatektomi visar studie i NPCR

I en studie från NPCR som just publicerats i British J Urol International visar forskare att dödligheten efter prostatektomi är mycket låg i Sverige. Under tidsperioden 1998 till 2012 dog totalt 29 av 14,820 män (0.20%) efter retropubisk öppen prostatektomi och 10 av 7,524 män (0.13%) efter robotassisterad prostatektomi inom 90 dagar efter operation. En statistisk jämförelse visade ingen säkerställd skillnad mellan de bägge operationsmetoderna. Dödligheten efter operation sjönk under studieperioden och var faktiskt lägre än dödligheten under 90 dagar i en åldersmatchad kontrollbefolkning. Det visar att män som genomgår prostatektomi är ett urval av friska män. – Våra resultat visar att prostatektomi utförd som öppen operation eller robotassisterat har en låg dödlighet vilket är en krav på en operation som utförs på män med lokaliserad prostatacancer som har en lång förväntad överlevnad säger Johan Björklund, försteförfattare och ST-läkare på urologkliniken vid urologkliniken, Karolinska sjukhuset, Solna. Sammanfattning
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...