TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Låg dödlighet efter radikal prostatektomi visar studie i NPCR

I en studie från NPCR som just publicerats i British J Urol International visar forskare att dödligheten efter prostatektomi är mycket låg i Sverige. Under tidsperioden 1998 till 2012 dog totalt 29 av 14,820 män (0.20%) efter retropubisk öppen prostatektomi och 10 av 7,524 män (0.13%) efter robotassisterad prostatektomi inom 90 dagar efter operation. En statistisk jämförelse visade ingen säkerställd skillnad mellan de bägge operationsmetoderna. Dödligheten efter operation sjönk under studieperioden och var faktiskt lägre än dödligheten under 90 dagar i en åldersmatchad kontrollbefolkning. Det visar att män som genomgår prostatektomi är ett urval av friska män. – Våra resultat visar att prostatektomi utförd som öppen operation eller robotassisterat har en låg dödlighet vilket är en krav på en operation som utförs på män med lokaliserad prostatacancer som har en lång förväntad överlevnad säger Johan Björklund, försteförfattare och ST-läkare på urologkliniken vid urologkliniken, Karolinska sjukhuset, Solna.

Sammanfattning