Ökad överensstämmelse i Gleasonsumma mellan prostatabiopsi och preparat från prostatektomi

I en studie som nyligen publicerades i Brit J Urol Int fann man att den största ökningen i överensstämmelse skedde före 2005 dvs innan International Society of Urological Pathology (ISUP) reviderade Gleasonsystemet. Studien baseras på undersökningar av prostatabiopsier och efterföljande preparat från 15 998 män som hade en lokaliserad prostatacancer och PSA under 20 ng/ml vid diagnos och som hade registrerats i Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Fördelarna med studien är att det inte skett något urval av vårdenheter och resultaten speglar därför klinisk praxis i Sverige. Förbättringen av att kunna förutsäga Gleasonsumman i prostatektomi-preparatet ökade från 55 % till 68 % mellan 2000 och 2012. Att Gleasonsumma 2-5 nästan helt försvunnit var en viktig orsak till denna förbättring. – Det fanns helt enkelt färre graderingskategorier i de senare tidsperioderna vilket innebär att förbättringen till del beror på effekten av detta i den statistiska analysen  säger Daniela Danneman som är försteförfattare på artikeln och doktorand vid Karolinska institutet. Men vi tolkar också data som att man blivit bättre på att ta biopsier och bedöma biopsier i Sverige avslutar Daniela Danneman. Sammanfattning
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...