Ökad överensstämmelse i Gleasonsumma mellan prostatabiopsi och preparat från prostatektomi

I en studie som nyligen publicerades i Brit J Urol Int fann man att den största ökningen i överensstämmelse skedde före 2005 dvs innan International Society of Urological Pathology (ISUP) reviderade Gleasonsystemet. Studien baseras på undersökningar av prostatabiopsier och efterföljande preparat från 15 998 män som hade en lokaliserad prostatacancer och PSA under 20 ng/ml vid diagnos och som hade registrerats i Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Fördelarna med studien är att det inte skett något urval av vårdenheter och resultaten speglar därför klinisk praxis i Sverige. Förbättringen av att kunna förutsäga Gleasonsumman i prostatektomi-preparatet ökade från 55 % till 68 % mellan 2000 och 2012. Att Gleasonsumma 2-5 nästan helt försvunnit var en viktig orsak till denna förbättring. – Det fanns helt enkelt färre graderingskategorier i de senare tidsperioderna vilket innebär att förbättringen till del beror på effekten av detta i den statistiska analysen  säger Daniela Danneman som är försteförfattare på artikeln och doktorand vid Karolinska institutet. Men vi tolkar också data som att man blivit bättre på att ta biopsier och bedöma biopsier i Sverige avslutar Daniela Danneman. Sammanfattning
Senaste nyheterna

01.06.2023

Sjukvårdsregion Mellansverige arrangerade årets RCC Sam dagar 23 – 24 maj, 2023 i Uppsala slott

I förra veckan arrangerade RCC Mellansverige årets traditionella möte för RCC i Samverkan.  Alla sex...

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...