Ökad överensstämmelse i Gleasonsumma mellan prostatabiopsi och preparat från prostatektomi

I en studie som nyligen publicerades i Brit J Urol Int fann man att den största ökningen i överensstämmelse skedde före 2005 dvs innan International Society of Urological Pathology (ISUP) reviderade Gleasonsystemet. Studien baseras på undersökningar av prostatabiopsier och efterföljande preparat från 15 998 män som hade en lokaliserad prostatacancer och PSA under 20 ng/ml vid diagnos och som hade registrerats i Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Fördelarna med studien är att det inte skett något urval av vårdenheter och resultaten speglar därför klinisk praxis i Sverige. Förbättringen av att kunna förutsäga Gleasonsumman i prostatektomi-preparatet ökade från 55 % till 68 % mellan 2000 och 2012. Att Gleasonsumma 2-5 nästan helt försvunnit var en viktig orsak till denna förbättring. – Det fanns helt enkelt färre graderingskategorier i de senare tidsperioderna vilket innebär att förbättringen till del beror på effekten av detta i den statistiska analysen  säger Daniela Danneman som är försteförfattare på artikeln och doktorand vid Karolinska institutet. Men vi tolkar också data som att man blivit bättre på att ta biopsier och bedöma biopsier i Sverige avslutar Daniela Danneman. Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...