Komplikationer efter kurativ strålbehandling och radikal prostatektomi

In en studie som nyligen publicerats i Scandinavian Journal of Urology undersöktes förekomsten av biverkningar efter kurativ strålbehandling och radikal prostatektomi med hjälp av data från NPCR, Patientregistret och andra nationella sjukvårdsregister. Risken för biverkningar upp till tolv år efter behandling undersöktes genom att analysera förekomsten av diagnoser och åtgärder efter behandling bland män som opererats eller strålats samt i en kontrollgrupp av män utan prostatacancer. Jämfört med bakgrundspopulationen var frekvensen av vanliga biverkningar, till exempel urininkontinens, vattenkastningsbesvär och tarmbesvär, ökad upp till 12 år efter behandling. Män som opererats hade större risk för urininkontinens jämför med män som strålbehandlades men däremot var risken för andra vattenkastningsbesvär och tarmbesvär större efter strålbehandling. Våra resultat visar att biverkningar efter behandling  kvarstår upp till 12 år efter behandling men jämfört med bakgrundsbefolkningen var riskerna måttligt förhöjda för de flesta områden utom för urininkontinens efter operation säger Jon Örn Fridriksson som är förstaförfattare till artikeln, ST-läkare i urologi vid Norrlands universitetssjukhus  och doktorand vid Umeå Universitet. Sammanfattning Referens: Complications after Curative Radiotherapy and Radical Prostatectomy. Population-based Nation-wide Register Study Friðriksson; Folkvaljon; Nilsson; Robinson; Franck-Lissbrant; Ehdaie; Eastham; Widmark; Karlsson; Stattin. Scand J Urol 2016 Jun 22:1-8
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...