Komplikationer efter kurativ strålbehandling och radikal prostatektomi

In en studie som nyligen publicerats i Scandinavian Journal of Urology undersöktes förekomsten av biverkningar efter kurativ strålbehandling och radikal prostatektomi med hjälp av data från NPCR, Patientregistret och andra nationella sjukvårdsregister. Risken för biverkningar upp till tolv år efter behandling undersöktes genom att analysera förekomsten av diagnoser och åtgärder efter behandling bland män som opererats eller strålats samt i en kontrollgrupp av män utan prostatacancer. Jämfört med bakgrundspopulationen var frekvensen av vanliga biverkningar, till exempel urininkontinens, vattenkastningsbesvär och tarmbesvär, ökad upp till 12 år efter behandling. Män som opererats hade större risk för urininkontinens jämför med män som strålbehandlades men däremot var risken för andra vattenkastningsbesvär och tarmbesvär större efter strålbehandling. Våra resultat visar att biverkningar efter behandling  kvarstår upp till 12 år efter behandling men jämfört med bakgrundsbefolkningen var riskerna måttligt förhöjda för de flesta områden utom för urininkontinens efter operation säger Jon Örn Fridriksson som är förstaförfattare till artikeln, ST-läkare i urologi vid Norrlands universitetssjukhus  och doktorand vid Umeå Universitet. Sammanfattning Referens: Complications after Curative Radiotherapy and Radical Prostatectomy. Population-based Nation-wide Register Study Friðriksson; Folkvaljon; Nilsson; Robinson; Franck-Lissbrant; Ehdaie; Eastham; Widmark; Karlsson; Stattin. Scand J Urol 2016 Jun 22:1-8
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...