TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Värdering av ny Gleasongradering i NPCR

En ny klassifikation av den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har nyligen föreslagits för att bättre beskriva cancerns elakhetsgrad. Den nya graderingen kallas Gleasongradgruppering och går från 1 till 5. Översättningen från den tidigare använda Gleasonsumman blir så här: Gleasongradgrupp (GGG) 1 motsvaras av Gleasonsumma (GS) 6, GGG 2 av GS 7 (3+4), GGG 3 av GS 7 (4+3) , GG 4 av GS 8 och GGG 5 av GS 9-10.   Fördelen är att skalan för Gleasongradgrupp börjar på 1 istället för 6 för Gleasonsumman för den minst elakartade cancern. Det är en en fördel eftersom det tydligare visar att cancern inte är aggressiv. Dessutom särskiljs Gleasonsumma 7 (3+4) enklare från Gleasonsumma 7 (4+3), vilket är viktigt eftersom dessa har olika prognos. Gleasongradgruppen hade en god förmåga att förutsäga PSA-recidiv upp till 4 år efter operation och strålbehandling. – Studien stödjer införandet av Gleasongradgruppering, även om det blir krångligt att byta ut det invanda   systemet säger Pär Stattin, överläkare vid urologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala som lett studien.

Sammanfattning