Värdering av ny Gleasongradering i NPCR

En ny klassifikation av den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har nyligen föreslagits för att bättre beskriva cancerns elakhetsgrad. Den nya graderingen kallas Gleasongradgruppering och går från 1 till 5. Översättningen från den tidigare använda Gleasonsumman blir så här: Gleasongradgrupp (GGG) 1 motsvaras av Gleasonsumma (GS) 6, GGG 2 av GS 7 (3+4), GGG 3 av GS 7 (4+3) , GG 4 av GS 8 och GGG 5 av GS 9-10.   Fördelen är att skalan för Gleasongradgrupp börjar på 1 istället för 6 för Gleasonsumman för den minst elakartade cancern. Det är en en fördel eftersom det tydligare visar att cancern inte är aggressiv. Dessutom särskiljs Gleasonsumma 7 (3+4) enklare från Gleasonsumma 7 (4+3), vilket är viktigt eftersom dessa har olika prognos. Gleasongradgruppen hade en god förmåga att förutsäga PSA-recidiv upp till 4 år efter operation och strålbehandling. – Studien stödjer införandet av Gleasongradgruppering, även om det blir krångligt att byta ut det invanda   systemet säger Pär Stattin, överläkare vid urologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala som lett studien. Sammanfattning
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...