Värdering av ny Gleasongradering i NPCR

En ny klassifikation av den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har nyligen föreslagits för att bättre beskriva cancerns elakhetsgrad. Den nya graderingen kallas Gleasongradgruppering och går från 1 till 5. Översättningen från den tidigare använda Gleasonsumman blir så här: Gleasongradgrupp (GGG) 1 motsvaras av Gleasonsumma (GS) 6, GGG 2 av GS 7 (3+4), GGG 3 av GS 7 (4+3) , GG 4 av GS 8 och GGG 5 av GS 9-10.   Fördelen är att skalan för Gleasongradgrupp börjar på 1 istället för 6 för Gleasonsumman för den minst elakartade cancern. Det är en en fördel eftersom det tydligare visar att cancern inte är aggressiv. Dessutom särskiljs Gleasonsumma 7 (3+4) enklare från Gleasonsumma 7 (4+3), vilket är viktigt eftersom dessa har olika prognos. Gleasongradgruppen hade en god förmåga att förutsäga PSA-recidiv upp till 4 år efter operation och strålbehandling. – Studien stödjer införandet av Gleasongradgruppering, även om det blir krångligt att byta ut det invanda   systemet säger Pär Stattin, överläkare vid urologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala som lett studien. Sammanfattning
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning