Värdering av ny Gleasongradering i NPCR

En ny klassifikation av den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har nyligen föreslagits för att bättre beskriva cancerns elakhetsgrad. Den nya graderingen kallas Gleasongradgruppering och går från 1 till 5. Översättningen från den tidigare använda Gleasonsumman blir så här: Gleasongradgrupp (GGG) 1 motsvaras av Gleasonsumma (GS) 6, GGG 2 av GS 7 (3+4), GGG 3 av GS 7 (4+3) , GG 4 av GS 8 och GGG 5 av GS 9-10.   Fördelen är att skalan för Gleasongradgrupp börjar på 1 istället för 6 för Gleasonsumman för den minst elakartade cancern. Det är en en fördel eftersom det tydligare visar att cancern inte är aggressiv. Dessutom särskiljs Gleasonsumma 7 (3+4) enklare från Gleasonsumma 7 (4+3), vilket är viktigt eftersom dessa har olika prognos. Gleasongradgruppen hade en god förmåga att förutsäga PSA-recidiv upp till 4 år efter operation och strålbehandling. – Studien stödjer införandet av Gleasongradgruppering, även om det blir krångligt att byta ut det invanda   systemet säger Pär Stattin, överläkare vid urologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala som lett studien. Sammanfattning
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...