Prostatektomi efter aktiv monitorering

I en studie som nyligen publicerats i Scand J Urol undersöktes resultaten efter primär prostatektomi och fördröjd prostatektomi utförd efter en tids aktiv monitorering. Med hjälp av data i NPCR undersöktes risken för uppgradering av Gleasonsumma i jämfört med diagnostisk biopsi, positiv marginal, och ”upstaging” i operationspreparatet, risken för postoperativ strålbehandling. För alla dessa mått var risken något högre efter fördröjd prostatektomi. Däremot var dödligheten i prostatacancer lika låg i bägge grupperna, under en procent, både bland män som opererats direkt och de som följts med aktiv monitorering och sedan opererats. – Våra resultat visar att de cirka 30% av alla män som följs med aktiv monitorering  och sedermera genomgår prostatektomi hade lite ”fulare tumörer”  än de män som genomgår primär prostatektomi, men ingen skillnad i dödlighet säger Pär Stattin, professor i urologi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala  som lett studien. Man ska också ta med i beräkningen att detta är ett urval av de män med högst risk för sjukdomsprogress bland de som väljer aktiv monitorering, att man hade skjutit på operationen i flera år och att cirka 70% av män som väljer aktiv monitorering inte behöver opereras avslutar Pär Stattin. Sammanfattning
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...