TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Prostatektomi efter aktiv monitorering

I en studie som nyligen publicerats i Scand J Urol undersöktes resultaten efter primär prostatektomi och fördröjd prostatektomi utförd efter en tids aktiv monitorering. Med hjälp av data i NPCR undersöktes risken för uppgradering av Gleasonsumma i jämfört med diagnostisk biopsi, positiv marginal, och ”upstaging” i operationspreparatet, risken för postoperativ strålbehandling. För alla dessa mått var risken något högre efter fördröjd prostatektomi. Däremot var dödligheten i prostatacancer lika låg i bägge grupperna, under en procent, både bland män som opererats direkt och de som följts med aktiv monitorering och sedan opererats.

– Våra resultat visar att de cirka 30% av alla män som följs med aktiv monitorering  och sedermera genomgår prostatektomi hade lite ”fulare tumörer”  än de män som genomgår primär prostatektomi, men ingen skillnad i dödlighet säger Pär Stattin, professor i urologi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala  som lett studien. Man ska också ta med i beräkningen att detta är ett urval av de män med högst risk för sjukdomsprogress bland de som väljer aktiv monitorering, att man hade skjutit på operationen i flera år och att cirka 70% av män som väljer aktiv monitorering inte behöver opereras avslutar Pär Stattin.

Sammanfattning