Lika många sjukdagar på lång sikt efter öppen och robot-assisterad prostatektomi

Det visar en studie från NPCR som nyligen publicerats i tidsskriften European Urology. Studien inkluderade män i arbetsför ålder som genomgått öppen eller robot -assisterad prostatektomi mellan 2007 och 2009. Genom en länkning med Försäkringskassans databas kunde forskarna studera både återgång till arbete efter operation och antalet sjukdagar upp till sex år efter återgång till arbete. Studien visar att män som genomgått robot-assisterad operation återgick till arbetet i snitt 13 dagar tidigare än män som genomgått öppen operation. – Det finns få långtidsstudier som jämför dessa operationsmetoder. Vår studie visar att antalet sjukskrivningsdagar efter den första sjukskrivningsperioden  direkt efter operationen efter är lika många  efter öppen och  robot-assisterad radikal prostatektomi i  enighet med tidigare mindre studier säger Anna Plym, försteförfattare på artikeln och doktorand vid Karolinska Institutet. Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...