Lika många sjukdagar på lång sikt efter öppen och robot-assisterad prostatektomi

Det visar en studie från NPCR som nyligen publicerats i tidsskriften European Urology. Studien inkluderade män i arbetsför ålder som genomgått öppen eller robot -assisterad prostatektomi mellan 2007 och 2009. Genom en länkning med Försäkringskassans databas kunde forskarna studera både återgång till arbete efter operation och antalet sjukdagar upp till sex år efter återgång till arbete. Studien visar att män som genomgått robot-assisterad operation återgick till arbetet i snitt 13 dagar tidigare än män som genomgått öppen operation. – Det finns få långtidsstudier som jämför dessa operationsmetoder. Vår studie visar att antalet sjukskrivningsdagar efter den första sjukskrivningsperioden  direkt efter operationen efter är lika många  efter öppen och  robot-assisterad radikal prostatektomi i  enighet med tidigare mindre studier säger Anna Plym, försteförfattare på artikeln och doktorand vid Karolinska Institutet. Sammanfattning
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning