TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Lika många sjukdagar på lång sikt efter öppen och robot-assisterad prostatektomi

Det visar en studie från NPCR som nyligen publicerats i tidsskriften European Urology. Studien inkluderade män i arbetsför ålder som genomgått öppen eller robot -assisterad prostatektomi mellan 2007 och 2009. Genom en länkning med Försäkringskassans databas kunde forskarna studera både återgång till arbete efter operation och antalet sjukdagar upp till sex år efter återgång till arbete.

Studien visar att män som genomgått robot-assisterad operation återgick till arbetet i snitt 13 dagar tidigare än män som genomgått öppen operation. – Det finns få långtidsstudier som jämför dessa operationsmetoder. Vår studie visar att antalet sjukskrivningsdagar efter den första sjukskrivningsperioden  direkt efter operationen efter är lika många  efter öppen och  robot-assisterad radikal prostatektomi i  enighet med tidigare mindre studier säger Anna Plym, försteförfattare på artikeln och doktorand vid Karolinska Institutet.

Sammanfattning