Publicering av 2022 års Regionala rapporter

Varje år presenterar NPCR regionala rapporter där processledarna får chans att kort kommentera sina resultat. Under kommande par veckorna kommer rapporterna att läggas in för 2022 under fliken Rapporter på … Fortsätt läsa Publicering av 2022 års Regionala rapporter


Diagnosspecifika rapporter för män med avancerad sjukdom

I veckan publiceras de första fasta diagnosspecifika rapporterna för behandling av palliativa patienter i IPÖ. Det rör sig om ett 10-tal rapporter som ger en överblick av klinikens patienter ur … Fortsätt läsa Diagnosspecifika rapporter för män med avancerad sjukdom


MDK i IPÖ

I förra veckan träffades delar av IPÖ arbetsgruppen på Läkaresällskapet i Stockholm för att se över möjligheten till att använda IPÖ i MDK-sammanhang vid kurativt syftande behandling. Arbetsgruppen började med … Fortsätt läsa MDK i IPÖ


Prostatacancerpodden

Henrik Frenkel har arbetat som affärsjournalist i snart fem decennier. För ett år sedan fick han diagnosen aggressiv och spridd prostatacancer. Tillsammans med Anna Bill-Axelson, professor och överläkare i urologi … Fortsätt läsa Prostatacancerpodden


RATTEN uppdaterad

Från och med idag är RATTEN uppdaterad. RATTEN baseras på data som extraherats ur NPCR den 1 mars 2023. Klicka på länken RATTEN så kommer du direkt till online rapporten … Fortsätt läsa RATTEN uppdaterad


Debattartikel om IPÖ bröstcancer

Tidningen för dig som arbetar i svensk cancervård ”Cancerläkaren” publicerade i veckan en debattartikel om IPÖ bröstcancer. Precisionsmedicin gör det möjligt att skräddarsy prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserat på … Fortsätt läsa Debattartikel om IPÖ bröstcancer


Sjukvårdsregional dag Stockholm/Gotland

Den 9 februari var en dag många i sjukvårdsregion Stockholm/Gotland sett fram emot. Processledarna Stefan Carlsson urolog, Karin Holmsten, onkolog och Anna Hägglund processledare för omvårdnad hade bjudit in urologer, … Fortsätt läsa Sjukvårdsregional dag Stockholm/Gotland


IPÖ i Visby

Den 7 februari besökte NPCR:s koordinator Nina Hageman Visbys urologiska och onkologiska klinik under en hel dag. Tillsammans med kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, urolog och onkolog gick vi igenom NPCR:s kunskapsstöd … Fortsätt läsa IPÖ i Visby


NPCR:s styrgruppsmöte

Den 26–27 januari samlades NPCR:s styrgrupp i Knivsta för årets första gemensamma möte. Dagarna inleddes med Delila Gasi Tandefeldt, forskare i Göteborg som föreläste om precisonsmedicin, molekylärpatologi och prostatacancerns genetik. … Fortsätt läsa NPCR:s styrgruppsmöte


Verksamhetsberättelse för IPÖ 2022

År 2022 har nu nått sitt slut och här presenteras en summering av IPÖ arbetet i form av en verksamhetsberättelse. Arbetsgruppen för IPÖ blickar framåt och sätter nya mål för … Fortsätt läsa Verksamhetsberättelse för IPÖ 2022