Livsrisk för prostatacancer påverkas av både diagnostisk aktivitet och förväntad livslängd

I Sverige kommer ungefär 1 av 8 män att diagnosticeras med prostatacancer. Denna livstidsrisk, är dock inte fix utan beror på hur noggrant man letar efter prostatacancer med till exempel PSA testning, prostatabiopsi, bildundersökning med MRT etc. En annan viktig faktor som påverkar livstidsrisken är livslängd, dvs ju längre livslängd desto högre risk för cancerdiagnos. … Fortsätt läsa Livsrisk för prostatacancer påverkas av både diagnostisk aktivitet och förväntad livslängd


Inrapportörsmöte i Uppsala

Ett tjugotal inrapportörer från landets onkologkliniker samlades i Uppsala 17–18 oktober för att tillsammans få ytterligare kunskap om inregistrering av NPCR:s strålbehandlingsformulär.  Mötet hölls av NPCR:s stödteam med Ingela Franck Lissbrant i spetsen och registeradministratörerna Mia Bruse och Lena Petterson från RCC Mellansverige gick igenom formuläret tillsammans med deltagarna. Det ledde till bra diskussioner och … Fortsätt läsa Inrapportörsmöte i Uppsala


Urologidagarna 5–7 oktober

I år genomfördes Urologidagarna 5–7 oktober på Clarion Malmö Live och NPCR var med som utställare med egen monter.  Montern bemannades av Maria Nyberg, registersjuksköterska och Nina Hageman diagnoskoordinator för IPÖ. Deltagarantalet slog rekord med drygt 1000 st vilket märktes genom att montern var mer än välbesökt och det fanns ett stort intresse för det … Fortsätt läsa Urologidagarna 5–7 oktober


Stor variation i prognos och dödlighet bland män med kastrationsresistent prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i European Urology Open Science, baserad på data från NPCR undersöktes prognosen bland män med kastrationsresistent prostatacancer. Studien visade att män med kastrationsresistent prostatacancer (eng castration resistant prostate cancer; CRPC) lever i snitt mellan ett och fyra  år beroende på hur snabbt tidigare PSA-värden stigit. Andelen män som dog av … Fortsätt läsa Stor variation i prognos och dödlighet bland män med kastrationsresistent prostatacancer


NPCR:s styrgruppsmöte 22-23 september

NPCR:s styrgrupp samlades den 22–23 september för årsmöte på Sigtuna Stiftelsen för första gången sedan pandemins utbrott. Det var med stort engagemang ledamöter, patientrepresentanter, representanter i stödteamet samt adjungerande medlemmar deltog på mötet. Programmet innehöll många högaktuella ämnen inom prostatacancerområdet såsom utvecklingen och införandet av nationella strukturerade formulär för MR, biopsi och patologiregistreringar, PROM och … Fortsätt läsa NPCR:s styrgruppsmöte 22-23 september


Ingen betydelsefull överrisk för frakturer hos män med kastrationsresistent prostatacancer behandlade med Ra-223

I en randomiserad studie (ERA 223) undersöktes män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer som behandlades med Ra-223 (Radium-223; en radionukleid som söker sig till skelettmetastaser och avger lokal strålterapi där) i kombination med abirateron och kortison. Dessa män hade en ökad risk för frakturer och död jämfört med män som fick standardbehandling. Detta ledde till att … Fortsätt läsa Ingen betydelsefull överrisk för frakturer hos män med kastrationsresistent prostatacancer behandlade med Ra-223


Sjukvårdsregional prostatacancerdag

RCC Norr genomförde den 15 september en sjukvårdsregional prostatacancerdag på Umeå Universitetssjukhus. Dagen hade planerats av processledarna Johan Styrke, urolog och Camilla Thellenberg, onkolog. På mötet deltog vårdgivare, patientrepresentanter från regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland samt medarbetare från NPCR. I programpunkterna ingick bland annat föreläsningar om RCC och NPCR:s organisation, resultat utifrån nationella och … Fortsätt läsa Sjukvårdsregional prostatacancerdag


Årsrapport för diagnosår 2021 publicerad

Nu är årsrapporten från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) för diagnosår 2021  sammanställd och upplagd på www.npcr.se/rapporter/nationell-arsrapport


Behandling med GnRH ökar riskpoäng för hjärt- kärlsjukdom bland män med diabetes typ-2

I en befolkningsbaserad kohortstudie baserad på data i bla NPCR som nyligen publicerades i JAMA Network Open påvisades en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (CVD) hos män med typ 2-diabetes som behandlats med gonadotropinfrisättande hormon agonister (GnRH). Män med typ 2-diabetes har en ökad risk för CVD och GnRH som används vid prostatacancer ger en  ökad … Fortsätt läsa Behandling med GnRH ökar riskpoäng för hjärt- kärlsjukdom bland män med diabetes typ-2


Långtidsprognos för män som behandlas med aktiv monitorering i Sverige

I en studie publicerad i JAMA Network Open baserad på data i NPCR undersöktes hur länge män som står på aktiv monitorering förblev obehandlade. Andelen obehandlade män ställdes sedan i relation till andelen män som dog av prostatacancer upp till trettio år efter diagnos. Många män med prostatacancer av låg- eller medelrisktyp följs med aktiv … Fortsätt läsa Långtidsprognos för män som behandlas med aktiv monitorering i Sverige