Datortomografi buk rekommenderas inte längre för alla män med högrisk prostatacancer

Skelettskintigrafi och datortomografi (DT) buk och har länge varit standardundersökningar för män med högrisk prostatacancer. En nyligen publicerad studie baserad på NPCR har resulterat i att Nationella vårdprogrammet (NVP) inte längre rekommenderar DT buk för män med högriskcancer enligt Cambridge Prognostic Group (CPG 4 med PSA<50). Enligt Cambridge Prognostic Group delas icke-metastaserad prostatacancer in i … Fortsätt läsa Datortomografi buk rekommenderas inte längre för alla män med högrisk prostatacancer


Antiandrogen behandling skyddar inte mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer

Tidigt under COVID-19 pandemin kom indikationer om att androgen deprivationsbehandling (ADT) kunde ha en skyddande effekt mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer. I en ny registerstudie i International Journal of Cancer visar forskare vid Uppsala universitet att ADT snarare är kopplat till en ökad risk både att drabbas av COVID-19 och att … Fortsätt läsa Antiandrogen behandling skyddar inte mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer


Prostatacancerincidens, behandling och dödlighet. Ytterligare en avhandling baserad på data i NPCR

Den 1 juni försvarade Marcus Westerberg sin doktorsavhandling ´Prostate cancer incidence, treatment and mortality’ vid Uppsala universitet. Avhandlingen utgick från Inst för matematik; Centrum för interdisciplinär matematik och Inst för Kirurgiska vetenskaper, urologi. Fakultetsopponent var professor Jimmy Olsson från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Syftet med avhandlingen var att undersöka konsekvenserna av den ökade diagnostiska aktiviteten … Fortsätt läsa Prostatacancerincidens, behandling och dödlighet. Ytterligare en avhandling baserad på data i NPCR


Män med prostatacancer har 50 procents ökad risk för blodproppar

Svenska män med prostatacancer har i genomsnitt en 50 procent ökad risk att utveckla blodproppar, jämfört med män fria från prostatacancer i den allmänna befolkningen. Risken är dock betydligt högre de första sex månaderna efter diagnos. Eftersom venös tromboembolism är behandlingsbar är det av största vikt att så tidigt som möjligt ställa cancerdiganos. Det visar … Fortsätt läsa Män med prostatacancer har 50 procents ökad risk för blodproppar


Nyhetsbrev IPÖ prostatacancer

Det har varit ännu ett händelserikt halvår i IPÖ:s utveckling! Vi har tagit stora kliv framåt under våren och är redan nu på god väg att uppfylla flera av de mål vi har satt för året. Som ett bevis på detta har sammanlagt 19 850 inkluderats i IPÖ varav 5317 patienter är registrerade som kastrationsresistenta. … Fortsätt läsa Nyhetsbrev IPÖ prostatacancer


’Trender i prostatacancerdödlighet’ avhandling baserad på data i NPCR

Den 27 maj försvarade leg läk Andri Wilberg Orrason sin avhandling ’Trends in Prostate  Cancer Mortality, vid Uppsala universitet. Fakultetsopponent var professor Alberto Briganti, San Rafaelesjukhuset, Milano, Italien. Avhandlingen baserades på fyra artiklar, alla baserade på data i NPCR. I det första delarbete undersöktes behandling och utfall bland män med lokalt avancerad prostatacancer 2000-2016. Andelen … Fortsätt läsa ’Trender i prostatacancerdödlighet’ avhandling baserad på data i NPCR


Nytt verktyg kan förutsäga prognosen för män med icke-metastaserad prostatacancer

Det har hittills varit oklart vilka faktorer som spelar roll för att förutsäga prognosen för män med prostatacancer utan spridd sjukdom som får behandling med endast testosteronsänkande medicin. Nu har forskare utvecklat ett riskpoängverktyg som kan urskilja män som löper hög risk att utveckla kastrationsresistens och att dö i prostatacancer. –   När vi nu kan … Fortsätt läsa Nytt verktyg kan förutsäga prognosen för män med icke-metastaserad prostatacancer


Män opererade och sedan strålbehandlade för prostatacancer har mer besvär från urinvägarna än män som bara är opererade

I en studie nyligen publicerad i BJUI baserad på data i NPCR jämfördes risken för allvarliga symtom från urinvägarna bland män som först genomgått radikal prostatektomi och sedan erhållit strålterapi mot prostatalogen med män som enbart opererats. Vid PSA-återfall efter operation för prostatacancer ges strålbehandling i utvalda fall. Syftet är att döda kvarvarande cancerceller.  Bieffekter … Fortsätt läsa Män opererade och sedan strålbehandlade för prostatacancer har mer besvär från urinvägarna än män som bara är opererade


Rökning kan öka risken för död i prostatacancer

En lägre risk för rökare att utveckla prostatacancer, men en högre risk att dö av sjukdomen. Det visar en ny epidemiologisk studie ledd från Lunds universitet där forskarna följt över 350,000 personer genom flera årtionden och som nu publiceras i European Urology, bla med hjälp av data i NPCR.  Det är sedan tidigare känt att … Fortsätt läsa Rökning kan öka risken för död i prostatacancer


Högt blodtryck är ingen riskfaktor för prostatacancer

Högt blodtryck är vanligt i befolkningen och är en etablerad riskfaktor för flertalet cancerformer. Sambanden med prostatacancer är otydliga och kan påverkas av mäns olika benägenhet att ta ett PSA-prov utan symtom. I en stor nationell studie publicerad i Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention undersöker forskare sambanden mellan blodtrycksnivåer och risk och överlevnad i prostatacancer … Fortsätt läsa Högt blodtryck är ingen riskfaktor för prostatacancer