Rökning kan öka risken för död i prostatacancer

En lägre risk för rökare att utveckla prostatacancer, men en högre risk att dö av sjukdomen. Det visar en ny epidemiologisk studie ledd från Lunds universitet där forskarna följt över 350,000 personer genom flera årtionden och som nu publiceras i European Urology, bla med hjälp av data i NPCR.  Det är sedan tidigare känt att … Fortsätt läsa Rökning kan öka risken för död i prostatacancer


Högt blodtryck är ingen riskfaktor för prostatacancer

Högt blodtryck är vanligt i befolkningen och är en etablerad riskfaktor för flertalet cancerformer. Sambanden med prostatacancer är otydliga och kan påverkas av mäns olika benägenhet att ta ett PSA-prov utan symtom. I en stor nationell studie publicerad i Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention undersöker forskare sambanden mellan blodtrycksnivåer och risk och överlevnad i prostatacancer … Fortsätt läsa Högt blodtryck är ingen riskfaktor för prostatacancer


Nu är de regionala årsrapporterna för 2021 publicerade

Täckningsgraden i NPCR jämfört med cancerregistret var över 90% redan den 25 februari. Nu har de sex regionala rapporterna för utvalda kvalitetsindikatorer för urologi och onkologi publicerats.  Texten är utformad av de regionala processledarna och innehåller en beskrivning av resultaten och ibland även en analys av varför de uppsatta målen inte nås. Regionala årsrapporter


Nytt på Ratten

Nu är Ratten uppdaterad med information från 2021. Så om du är nyfiken och undrar över hur utvecklingen inom svensk prostatacancersjukvård fortskrider finns det möjlighet att ta del av de senaste resultaten. Man kan se information på regionnivå eller på sjukhusnivå.  Det som redovisas är ett antal utvalda kvalitetsindikatorer men även väntetider, information om utredning … Fortsätt läsa Nytt på Ratten


Förebyggande behandling och långtidsbehandling och av venös tromboembolism bland män med prostatacancer

Det saknas konsensus om vad som är optimal behandlingstid vid blodpropp; venös tromboembolism (VTE) hos cancerpatienter. Nya preparat som underlättar långtidsbehandling har lanserats under det senaste decenniet. I en nyligen publicerad studie i BMC Urology undersöktes typ av antikoagulation och behandlingslängd samt risken för ny propp och allvarlig blödning bland män med prostatacancer i NPCR. … Fortsätt läsa Förebyggande behandling och långtidsbehandling och av venös tromboembolism bland män med prostatacancer


Patientöversikten ger stora tidsvinster jämfört med elektroniska journaler

Dokumentationen i elektroniska journaler är i regel osystematisk, ostrukturerad och tidskrävande. Med Individuell Patientöversikt (IPÖ), kan kliniker dock få tillgång till relevant patientinformation kring behandlings- och sjukdomsförlopp nära tre gånger så snabbt. Dessutom uppstår färre fel i IPÖ jämfört med i elektroniska journaler. Det framgår i en studie publicerad i Scandinavian Journal of Urology. Syftet … Fortsätt läsa Patientöversikten ger stora tidsvinster jämfört med elektroniska journaler


Långvarig hormonbehandling ökar risken för ljumskbråck

Det har länge funnits en hypotes att könshormoner har inverkan på risken att utveckla bråck men detta har tidigare inte studerats. I en ny nationell studie, publicerad i American Journal of Mens Health, beskriver forskare för första gången stöd för ett sådant samband. Ljumskbråck är en utbuktning genom bukväggen. Majoriteten som drabbas är män. En … Fortsätt läsa Långvarig hormonbehandling ökar risken för ljumskbråck


Hormonbehandling skyddar inte mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer

Det har länge diskuterats om androgen deprivationsbehandling (ADT) har en skyddande effekt mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer. I en ny heltäckande registerstudie i Scandinavian Journal of Urology visar forskare vi Uppsala universitet att ADT inte har en skyddande effekt. Resultatet bekräftar en tidigare studie av samma forskargrupp, som publicerades i PLOS … Fortsätt läsa Hormonbehandling skyddar inte mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer


Varför är behandlingstiden med abirateron mycket kortare i sjukvården än i kliniska prövningar?

I dag ges cancerläkemedlet abirateron som tillägg till standardbehandling till män med spridd kastrationskänslig prostatacancer. Behandlingstiden är dock mycket kortare i sjukvården, jämfört med vad den är i kliniska prövningar. Varför behandlingstiden skiljer sig så mycket åt och vilka konsekvenser det medför är viktiga frågor som bör ställas i fortsatt forskning. Det menar Rolf Gedeborg, … Fortsätt läsa Varför är behandlingstiden med abirateron mycket kortare i sjukvården än i kliniska prövningar?


Hormonbehandling vid prostatacancer skyddar inte mot covid-19

I början av covid-19-pandemin kom studier som visade att män med prostatacancer som hormonbehandling, så kallade androgen deprivationsterapi (ADT, hade ett skydd mot svår covid-19-infektion och död i covid-19. I en ny svensk nationell studie, publicerad i PLOS ONE, fann dock forskarna inga tecken på en sådan skyddande effekt. Redan i en tidig fas av … Fortsätt läsa Hormonbehandling vid prostatacancer skyddar inte mot covid-19