Män med prostatacancer har 50 procents ökad risk för blodproppar

Svenska män med prostatacancer har i genomsnitt en 50 procent ökad risk att utveckla blodproppar, jämfört med män fria från prostatacancer i den allmänna befolkningen. Risken är dock betydligt högre de första sex månaderna efter diagnos. Eftersom venös tromboembolism är behandlingsbar är det av största vikt att så tidigt som möjligt ställa cancerdiganos. Det visar … Fortsätt läsa Män med prostatacancer har 50 procents ökad risk för blodproppar


Nyhetsbrev IPÖ prostatacancer

Det har varit ännu ett händelserikt halvår i IPÖ:s utveckling! Vi har tagit stora kliv framåt under våren och är redan nu på god väg att uppfylla flera av de mål vi har satt för året. Som ett bevis på detta har sammanlagt 19 850 inkluderats i IPÖ varav 5317 patienter är registrerade som kastrationsresistenta. … Fortsätt läsa Nyhetsbrev IPÖ prostatacancer


’Trender i prostatacancerdödlighet’ avhandling baserad på data i NPCR

Den 27 maj försvarade leg läk Andri Wilberg Orrason sin avhandling ’Trends in Prostate  Cancer Mortality, vid Uppsala universitet. Fakultetsopponent var professor Alberto Briganti, San Rafaelesjukhuset, Milano, Italien. Avhandlingen baserades på fyra artiklar, alla baserade på data i NPCR. I det första delarbete undersöktes behandling och utfall bland män med lokalt avancerad prostatacancer 2000-2016. Andelen … Fortsätt läsa ’Trender i prostatacancerdödlighet’ avhandling baserad på data i NPCR


Nytt verktyg kan förutsäga prognosen för män med icke-metastaserad prostatacancer

Det har hittills varit oklart vilka faktorer som spelar roll för att förutsäga prognosen för män med prostatacancer utan spridd sjukdom som får behandling med endast testosteronsänkande medicin. Nu har forskare utvecklat ett riskpoängverktyg som kan urskilja män som löper hög risk att utveckla kastrationsresistens och att dö i prostatacancer. –   När vi nu kan … Fortsätt läsa Nytt verktyg kan förutsäga prognosen för män med icke-metastaserad prostatacancer


Män opererade och sedan strålbehandlade för prostatacancer har mer besvär från urinvägarna än män som bara är opererade

I en studie nyligen publicerad i BJUI baserad på data i NPCR jämfördes risken för allvarliga symtom från urinvägarna bland män som först genomgått radikal prostatektomi och sedan erhållit strålterapi mot prostatalogen med män som enbart opererats. Vid PSA-återfall efter operation för prostatacancer ges strålbehandling i utvalda fall. Syftet är att döda kvarvarande cancerceller.  Bieffekter … Fortsätt läsa Män opererade och sedan strålbehandlade för prostatacancer har mer besvär från urinvägarna än män som bara är opererade


Rökning kan öka risken för död i prostatacancer

En lägre risk för rökare att utveckla prostatacancer, men en högre risk att dö av sjukdomen. Det visar en ny epidemiologisk studie ledd från Lunds universitet där forskarna följt över 350,000 personer genom flera årtionden och som nu publiceras i European Urology, bla med hjälp av data i NPCR.  Det är sedan tidigare känt att … Fortsätt läsa Rökning kan öka risken för död i prostatacancer


Högt blodtryck är ingen riskfaktor för prostatacancer

Högt blodtryck är vanligt i befolkningen och är en etablerad riskfaktor för flertalet cancerformer. Sambanden med prostatacancer är otydliga och kan påverkas av mäns olika benägenhet att ta ett PSA-prov utan symtom. I en stor nationell studie publicerad i Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention undersöker forskare sambanden mellan blodtrycksnivåer och risk och överlevnad i prostatacancer … Fortsätt läsa Högt blodtryck är ingen riskfaktor för prostatacancer


Nu är de regionala årsrapporterna för 2021 publicerade

Täckningsgraden i NPCR jämfört med cancerregistret var över 90% redan den 25 februari. Nu har de sex regionala rapporterna för utvalda kvalitetsindikatorer för urologi och onkologi publicerats.  Texten är utformad av de regionala processledarna och innehåller en beskrivning av resultaten och ibland även en analys av varför de uppsatta målen inte nås. Regionala årsrapporter


Nytt på Ratten

Nu är Ratten uppdaterad med information från 2021. Så om du är nyfiken och undrar över hur utvecklingen inom svensk prostatacancersjukvård fortskrider finns det möjlighet att ta del av de senaste resultaten. Man kan se information på regionnivå eller på sjukhusnivå.  Det som redovisas är ett antal utvalda kvalitetsindikatorer men även väntetider, information om utredning … Fortsätt läsa Nytt på Ratten


Förebyggande behandling och långtidsbehandling och av venös tromboembolism bland män med prostatacancer

Det saknas konsensus om vad som är optimal behandlingstid vid blodpropp; venös tromboembolism (VTE) hos cancerpatienter. Nya preparat som underlättar långtidsbehandling har lanserats under det senaste decenniet. I en nyligen publicerad studie i BMC Urology undersöktes typ av antikoagulation och behandlingslängd samt risken för ny propp och allvarlig blödning bland män med prostatacancer i NPCR. … Fortsätt läsa Förebyggande behandling och långtidsbehandling och av venös tromboembolism bland män med prostatacancer