Förebyggande behandling och långtidsbehandling och av venös tromboembolism bland män med prostatacancer

Det saknas konsensus om vad som är optimal behandlingstid vid blodpropp; venös tromboembolism (VTE) hos cancerpatienter. Nya preparat som underlättar långtidsbehandling har lanserats under det senaste decenniet. I en nyligen publicerad studie i BMC Urology undersöktes typ av antikoagulation och behandlingslängd samt risken för ny propp och allvarlig blödning bland män med prostatacancer i NPCR. … Fortsätt läsa Förebyggande behandling och långtidsbehandling och av venös tromboembolism bland män med prostatacancer


Patientöversikten ger stora tidsvinster jämfört med elektroniska journaler

Dokumentationen i elektroniska journaler är i regel osystematisk, ostrukturerad och tidskrävande. Med Individuell Patientöversikt (IPÖ), kan kliniker dock få tillgång till relevant patientinformation kring behandlings- och sjukdomsförlopp nära tre gånger så snabbt. Dessutom uppstår färre fel i IPÖ jämfört med i elektroniska journaler. Det framgår i en studie publicerad i Scandinavian Journal of Urology. Syftet … Fortsätt läsa Patientöversikten ger stora tidsvinster jämfört med elektroniska journaler


Långvarig hormonbehandling ökar risken för ljumskbråck

Det har länge funnits en hypotes att könshormoner har inverkan på risken att utveckla bråck men detta har tidigare inte studerats. I en ny nationell studie, publicerad i American Journal of Mens Health, beskriver forskare för första gången stöd för ett sådant samband. Ljumskbråck är en utbuktning genom bukväggen. Majoriteten som drabbas är män. En … Fortsätt läsa Långvarig hormonbehandling ökar risken för ljumskbråck


Hormonbehandling skyddar inte mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer

Det har länge diskuterats om androgen deprivationsbehandling (ADT) har en skyddande effekt mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer. I en ny heltäckande registerstudie i Scandinavian Journal of Urology visar forskare vi Uppsala universitet att ADT inte har en skyddande effekt. Resultatet bekräftar en tidigare studie av samma forskargrupp, som publicerades i PLOS … Fortsätt läsa Hormonbehandling skyddar inte mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer


Varför är behandlingstiden med abirateron mycket kortare i sjukvården än i kliniska prövningar?

I dag ges cancerläkemedlet abirateron som tillägg till standardbehandling till män med spridd kastrationskänslig prostatacancer. Behandlingstiden är dock mycket kortare i sjukvården, jämfört med vad den är i kliniska prövningar. Varför behandlingstiden skiljer sig så mycket åt och vilka konsekvenser det medför är viktiga frågor som bör ställas i fortsatt forskning. Det menar Rolf Gedeborg, … Fortsätt läsa Varför är behandlingstiden med abirateron mycket kortare i sjukvården än i kliniska prövningar?


Hormonbehandling vid prostatacancer skyddar inte mot covid-19

I början av covid-19-pandemin kom studier som visade att män med prostatacancer som hormonbehandling, så kallade androgen deprivationsterapi (ADT, hade ett skydd mot svår covid-19-infektion och död i covid-19. I en ny svensk nationell studie, publicerad i PLOS ONE, fann dock forskarna inga tecken på en sådan skyddande effekt. Redan i en tidig fas av … Fortsätt läsa Hormonbehandling vid prostatacancer skyddar inte mot covid-19


VIKTIG INFORMATION – Vecka 39 övergår utskick av PROM kurativt syftande behandling till IPÖ

Vecka 39 utgår enkäthandläggarrollen för PROM – kurativt syftande behandling av prostatacancer. Inlogg för utskick av baslinje- och uppföljningsenkät flyttas till  IPÖ  (Individuell patientöversikt). Du hittar all information om övergången i fliken PROM  under  Dokument . 


Säker läkemedelsanvändning vid avancerad prostatacancer

En unik studie, baserad på data i individuell patientöversikt prostatacancer (IPÖ), har följt över 2 000 män med metastaserad prostatacancer som behandlats med antihormonella ART-läkemedel i tillägg till sedvanlig hormonbehandling. Studien visar att behandlingstiden i stort är lika lång som i tidigare randomiserade studier och att behandlingen är säker. Läkemedelsbehandling med abirateron och enzalutamid (så … Fortsätt läsa Säker läkemedelsanvändning vid avancerad prostatacancer


Årsrapport för diagnosår 2020 publicerad

Nu är årsrapporten från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) för diagnosår 2020 sammanställd och upplagd på www.npcr.se/rapporter/nationell-arsrapport I år har skrivgruppen ledd av David Robinson kondenserat rapporten till 32 sidor och fokuserat på resultaten för de indikatorer som ingår i Koll på läget. Om du vill ha information om andra uppgifter kan du ta fram dem på … Fortsätt läsa Årsrapport för diagnosår 2020 publicerad


Hög kirurgisk volym ger bättre kvalitet och färre komplikationer

Ju fler operationer desto bättre resultat, men med stor individuell variation mellan operatörer. En studie i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar att det finns ett nära samband mellan kirurgisk volym och vilket resultat som uppnås efter robotassisterad radikal prostatektomi (RARP). Rebecka Arnsrud Godtman är specialist i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon arbetar kliniskt vid … Fortsätt läsa Hög kirurgisk volym ger bättre kvalitet och färre komplikationer