Prostatacancerförbundet stödjer aktiviteter i NPCR och PPC

Prostatacancerförbundets forskningsråd har beslutat att tilldela 820 000 kr till den så kallade ”Hypo-M1-studien”, den första registerbaserade randomiserade studien i PPC. Studien har initierats av diagnosgruppen för prostatacancer inom Svensk Förening för Uroonkologi (SFUO) i samarbete med NPCR och skall undersöka två typer av strålbehandling av prostata hos män med begränsad spridning av sin prostatacancer. … Fortsätt läsa Prostatacancerförbundet stödjer aktiviteter i NPCR och PPC


Johan Styrke processledare NPCR Norr årets processledare

Johan Styrke urolog i Sundsvall och processledare i Norr för NPCR har blivit utsedd till en av årets processledare av RCC. Utmärkelsen delades ut av H.K.H Kronprinsessan Victoria vid en ceremonin på jubileumsdagen `RCC i samverkan 10 år´ i Aula Media på KI. Grattis till Johan! Läs mer genom att klicka här.


Samarbete NPCR – USA belönat med hedersdoktorat vid Uppsala universitet

31 januari promoverades Stacy Loeb med pompa och ståt till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Stacy Loeb är professor i urologi och folkhälsovetenskap vid New York University, New York USA. Hon har samarbetat med forskare vid NPCR sedan 2012 vilket renderat i ett trettiotal artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. – NPCR och länkningarna i PCBaSe är … Fortsätt läsa Samarbete NPCR – USA belönat med hedersdoktorat vid Uppsala universitet


ePROM, snabbare rapportering och utökat samarbete med MR-radiologer viktiga punkter på NPCR´s styrgruppsmöte

NPCR´s vårmöte inleddes av Eskil Degsell, anhörigföreträdare som var inbjuden talare. Han framhöll värdet av ePROM som en ny form av kunskapskälla med stort kliniskt värde. Under mötet beslöts om att rapportering från NPCR ska ske snabbare, de regionala rapporterna från processledarna ska publiceras tidigare än förr. RATTEN ska publicera data för 2019 redan i … Fortsätt läsa ePROM, snabbare rapportering och utökat samarbete med MR-radiologer viktiga punkter på NPCR´s styrgruppsmöte


Läkarens rekommendation av behandling väger tungt

I en nyligen publicerad artikel i BMJ Open undersöktes vilka faktorer som påverkar valet av aktiv monitorering vilket är den behandling som Vårdprogrammet för prostatacancer rekommenderar för lågriskcancer. Studien baserades på män i NPCR som hade besvarat en studiespecifik enkät. Den starkaste anledningen till valet av aktiv monitorering var läkarens rekommendation. Hela 83% av männen … Fortsätt läsa Läkarens rekommendation av behandling väger tungt


GnRH-preparat med långa injektionsintervall kan öka andelen män som fortsätter sin hormonbehandling

I en nyligen publicerad studie i Scand J Urol studerades användningen av GnRH-agonister bland män med prostatacancer. Information i NPCR för 8 105 män som startat primär hormonbehandling, dvs direkt när prostatacancern upptäcktes och för 4 738 män som fått hormonbehandling efter att primärt fått annan behandling användes i studien. Den allmänna uppfattningen är att man inte … Fortsätt läsa GnRH-preparat med långa injektionsintervall kan öka andelen män som fortsätter sin hormonbehandling


Registrering av operationer för urinläckage

På luciadagen, den 13 december, driftsattes Inkontinensimplantatregistret (IIR) som är  en del av Nationella prostatacancerregistret (NPCR). IIR  innehåller uppgifter om operationer med implantat mot urininkontinens. De allra flesta personerna i IIR har genomgått radikal prostatektomi pga prostatacancer men även ett litet antal personer med annan orsak till läckage registreras. Ändamålet med IIR är att utveckla … Fortsätt läsa Registrering av operationer för urinläckage


Nytt nomogram kan bespara en stor andel män med nydiagnostiserad prostatacancer onödiga undersökningar

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Scandinavian Journal of Urology presenteras ett nomogram baserat på data i NPCR som visar att en stor andel män med nydiagnostiserad prostatacancer inte behöver utredas med skelettundersökning. Nomogrammet, som är beräknat på alla män som diagnostiserades med hög- eller mellanrisk prostatacancer i Sverige mellan åren 2015 och 2017, … Fortsätt läsa Nytt nomogram kan bespara en stor andel män med nydiagnostiserad prostatacancer onödiga undersökningar


Fjärde nationella mötet för patientöversikten prostatacancer (PPC)

Den 4:e och 5:e november hade PPC sitt nationella möte för fjärde året i rad. Under två intensiva dagar bjöds det på inspirerande föreläsningar om nyttan med PPC och att man nu planerar att genomföra en tidsstudie med hypotesen att man sparar tid genom att använda PPC. Eskil Degsell som deltar i PROM-utvecklingen för IPÖ … Fortsätt läsa Fjärde nationella mötet för patientöversikten prostatacancer (PPC)


NPCR fyller 21 år

1987 grundande Eberhard Varenhorst det första svenska prostatacancerregistret i sydöstra regionen och 1998 blev NPCR rikstäckande. Det firade NPCR:s med ett symposium den 24 oktober där 152 inrapportörer, kontaktsjuksköterskor och patientrepresentanter deltog. På förmiddagens program stod en översikt om NPCR:s tillkomst och utveckling, en redogörelse för införandet av elektroniska enkäter för patientrapporterade utfallsmått (PROM) före … Fortsätt läsa NPCR fyller 21 år