Minskande incidens av de novo metastaserad prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i Journal of Clinical Epidemiology, baserad på data från NPCR, undersöktes andelen (incidensen) av män med prostatacancer som hade metastaser redan vid diagnos (de novo) mellan 2000-2019. Studien visade att den ålderstandardiserade incidensen sjunkit mellan år 2000 till 2019. Men inte alla män med nydiagnostiserad prostatacancer utreds för metastaser eftersom de flesta har en lågrisktumör med mycket låg risk för metastaser. Det gör att det är svårt att uppskatta av den årliga incidensen och trenden av män med metastaser över tid. Under studieperioden har rekommendationerna för metastasutredning med skelettundersökning förändrats och färre män genomgår nu metastasutredning, framför allt män med lågrisktumör. Mellan 2000 till 2019 genomgick endast 34% av alla män med nydiagnostiserad prostatacancer skelettundersökning med känd metastasstatus som följd. Användningen av skelettundersökning sjönk från 48% år 2000 till 23% år 2008 och gick sedan upp igen till 37% år 2019. –         Vi såg att användningen av skelettundersökning hos nydiagnostiserade män har varit låg och varierat över tid samt ålders- och riskgrupper. Därför var oklart hur stor andel av alla män med prostatacancer som hade metastaser vid diagnos, säger Marcus Westerberg, försteförfattare och forskningsassistent vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Genom att använda olika metoder för att hantera detta statistiska problem kunde den årliga incidensen uppskattas. Att helt enkelt ’låtsas’ att alla män som ej genomgått metastasutredning inte hade metastaser var inte rimligt. Andelen män med de novo metastaserad prostatacancer minskade tydligt över tid även om den uppskattade incidensen ett visst år varierade beroende på vilken av de mer rimliga metoderna som användes. –         Man förväntar sig att tidig upptäckt av prostatacancer leder till att färre män har metastaser vid diagnos. Därför är viktigt att känna till trender i incidens av de novo metastaserad prostatacancer, avslutar Marcus. Referens: Westerberg M, Beckmann K, Gedeborg R, Irenaeus S, Holmberg L, Garmo H, Stattin P. Choice of imputation method for missing metastatic status affected estimates of metastatic prostate cancer incidence. Journal of Clinical Epidemiology, 2022 Dec. 

Årlig incidens av de novo metastaserad prostatacancer i Sverige, standardiserad efter åldersfördelningen bland män i Sverige år 2000. Uppskattning av incidensen gjordes med hjälp av fyra olika metoder. Svart streck indikerar att män som ej genomgått skelettundersökning ej hade fjärrmetastaser. Övriga färger visar uppskattad incidens med hjälp av olika statistiska metoder för att hantera saknade data.

Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...