Behandling med GnRH ökar risk för onormala blodfetter hos män med prostatacancer och typ 2 diabetes

I en nyligen publicerad befolkningsbaserad studie i British Journal of Cancer, baserad på data från NPCR, påvisades det att behandling med GnRH av män med prostatacancer och typ 2 diabetes förändrar nivåerna av blodfetter. Behandling med GnRH av män med prostatacancer har tidigare visats kunna leda till onormalt höga nivåer av blodfetter (dyslipidemi) och till ökad risk för typ 2 diabetes. Målet med denna studie var att utvärdera sambandet mellan användning av GnRH och förändringar i blodfettsnivåer hos män med typ 2 diabetes. Män med typ 2 diabetes identifierades med hjälp av data i Nationella diabetesregistret. Forskarna skapade sedan två kohorter av män med typ 2 diabetes, en med män med eller utan prostatacancer och en med män med prostatacancer som fick eller inte fick GnRH. Risken för förändringar i blodfettsnivåer (till exempel triglycerider) och intensifiering av blodfettsänkande behandling jämfördes sedan mellan de olika grupperna. I den första kohorten inkluderades 5 714 män med prostatacancer och 28 445 män utan prostatacancer. I den andra kohorten jämfördes 692 män med prostatacancer som fått GnRH med 3 460 män med prostatacancer som inte fått GnRH. Män som behandlades med GnRH hade förhöjd risk för en ökning av triglyceridnivån med minst 1 mmol/L jämfört med män utan prostatacancer (hazard ratio [HR] 1.77, 95% konfidensintervall 1.48–2.10) och jämfört med män med prostatacancer som inte fått GnRH (HR 1.88, 95% konfidensintervall 1.38–2.57). Inget samband mellan intensifiering av blodfettssänkande behandling i kombination med GnRH kunde påvisas. -Fynden betonar behovet av att noga följa lipidnivåer bland män med typ 2 diabetes och prostatacancer för att vid behov intensifiera den blodfettsänkande behandlingen säger E Lin som är försteförfattare till artikeln och som nyligen doktorerat i cancerepidemiologi, vid King’s College, London. Figurtext: Kumulativ incidens av försämring av lipidnivåer (delfigurer a-e) och intensifiering av blodfettsänkande behandling (delfigur f) hos män utan prostatacancer, och hos män med prostatacancer (PCa) som fått hormonbehandling (GnRH) eller ej. Referens: Lin E, Garmo H, Hagström E, Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Stattin P, Zethelius B, Crawley D. Association between atherogenic lipids and GnRH agonists for prostate cancer in men with T2DM: a nationwide, population-based cohort study in Sweden. Br J Cancer. 2022 Dec 15
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...