Livsrisk för prostatacancer påverkas av både diagnostisk aktivitet och förväntad livslängd

I Sverige kommer ungefär 1 av 8 män att diagnosticeras med prostatacancer. Denna livstidsrisk, är dock inte fix utan beror på hur noggrant man letar efter prostatacancer med till exempel PSA testning, prostatabiopsi, bildundersökning med MRT etc. En annan viktig faktor som påverkar livstidsrisken är livslängd, dvs ju längre livslängd desto högre risk för cancerdiagnos. I en studie som nyligen publicerades i PLOS One baserad på data i NPCR och PCBaSe undersöktes hur livstidsrisken för prostatacancer påverkas av både diagnostisk aktivitet och förväntad livslängd. Med hjälp av statistisk modell simulerades livstidsuppföljning för 2 000 000 män under olika förutsättningar för diagnostisk aktivitet och förväntad livslängd. Män som var exponerade för hög diagnostisk aktivitet hade fem gånger högre livstidsrisk för låg eller mellanrisk-prostatacancer men halverad risk för högriskcancer jämfört med män exponerade för låg aktivitet. Män med lång livslängd hade lite högre livstidsrisk för prostatacancer jämfört med män med kort överlevnad. – Våra resultat visar att livstidsrisken för prostatacancer påverkas starkt av förändringar i diagnostisk aktivitet och mindre av förväntad livslängd, säger Andri Wilberg Orrason försteförfattare och ST-läkare på urologkliniken vid Akademiska sjukhuset. – Livstidsrisk är en viktig statistik uppgift som används för att kommunicera cancerrisk till patienter, men under en livstid kan risken för att diagnostiseras med prostatacancer ändras drastiskt när den diagnostiska aktiviteten ändras , avslutar Andri Wilberg. Referens: Orrason AW, Westerberg M, Albertsen P, Styrke J, Robinson D, Garmo H, Stattin P. Diagnostic activity impacts lifetime risk of prostate cancer diagnosis more strongly than life expectancy. PLoS One. 2022 Nov
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...