TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Stor variation i prognos och dödlighet bland män med kastrationsresistent prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i European Urology Open Science, baserad på data från NPCR undersöktes prognosen bland män med kastrationsresistent prostatacancer.

Studien visade att män med kastrationsresistent prostatacancer (eng castration resistant prostate cancer; CRPC) lever i snitt mellan ett och fyra  år beroende på hur snabbt tidigare PSA-värden stigit. Andelen män som dog av prostatacancer inom tio år varierade stort, mellan 54–93%.

Författarna skapade en modell av sjukdomsförloppet hos män med kastrationsresistent prostatacancer baserat på data i Uppsala-Örebro PSA-databas och Stockholm PSA och Biopsiregister (STHLM-0). Dessa databaser täcker ca 40% av Sveriges befolkning, och totalt ingick 11 162 män i studien. Modellen beskriver risken för män med hormonkänslig prostatacancer att utveckla kastrationsresistens samt risken för män med kastrationsresistent prostatacancer att dö av sin sjukdom.

– Det saknas kunskap om sjukdomsförloppet hos män med kastrationsresistent prostatacancer och med hjälp av vår modell kan vi beskriva prognosen för olika undergrupper och vi  planerar att använda vår modell ytterligare i framtiden, säger Eugenio Ventimiglia, försteförfattare, doktorand vid Uppsala universitet

Referens: Ventimiglia E, Bill-Axelson A, Adolfsson J, Aly M, Eklund M, Westerberg M, Stattin P, Garmo H. Modeling Disease Trajectories for Castration-resistant Prostate Cancer Using Nationwide Population-based Data. Eur Urol Open Sci. 2022 August