Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier riktade med hjälp av MRT detekterade färre lågriskcancerfall men fler sannolikt kliniskt betydelsefulla fall (Gleason-summa ≥7) jämfört med systematiska biopsier av prostata. Huruvida dessa resultat kan uppnås i klinisk praxis har hittills varit okänt.

För att utvärdera om dessa resultat kunde reproduceras i en hel population undersökte vi alla PSA-prov, alla MRT och alla biopsier som togs i Region Jönköping november 2011–juli 2020. Sannolikheten för prostatabiopsi, biopsi utan cancer, fynd av lågriskcancer eller Gleason-summa ≥7 vid biopsi jämfördes före och efter införandet av MRT.

Resultatet visar att införandet av MRT ledde till att andelen biopserade män minskade med 16 procent, andelen män utan cancer vid biopsi minskade med 30 procent och andelen med lågriskcancer minskade med 53 procent. Däremot ökade sannolikheten för cancer med Gleason-summa ≥7 med 24 procent.

Våra resultat uppnåddes genom att vi följde de nationella riktlinjerna och att vi centraliserade prostatacancerdiagnostiken i Region Jönköping, så att de urologer som biopserade och de radiologer som bedömde MRT snabbt fick stor erfarenhet.

Sammanfattningsvis visar våra resultat att MRT som första steg i utredningen av män med förhöjt PSA ökar den diagnostiska precisionen på ett kliniskt meningsfullt sätt när denna verksamhet centraliseras och riktlinjer följs.

Robinson D, Abdulkareem R, Nasrollah D, Ljung A, Hintze P, Wallby S, Ståhlbrandt H, Frennvall T, Styrke J, Stattin P, Garmo H. Frequency of Biopsy and Tumor Grade Before vs After Introduction of Prostate Magnetic Resonance Imaging. JAMA Netw Open. 2023 Aug.

Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...