dec 15, 2016

NPCR släpper RATTEN – en interaktiv onlinerapport

RATTEN är en ny typ av rapport från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som nås via fliken RATTEN på den här hemsidan . RATTEN innehåller data om prostatacancervården från Sveriges alla vårdgivare. Tidigare har dessa data redovisats i en årsrapport i pdf-format. I RATTEN redovisar NPCR resultat från alla diagnosår från och med 1998 t.o.m. 2015 eller … Fortsätt läsa NPCR släpper RATTEN – en interaktiv onlinerapport


nov 09, 2016

Övergången från aktiv monitorering till watchful waiting studerad för första gången

I en studie som nyligen publicerats i European Urology studerades övergången från aktiv monitorering till watchful waiting med hjälp av PCBaSe. En stor andel av män med prostatacancer som började med aktiv monitorering övergick till watchful waiting, Med andra ord behövde dessa män aldrig genomgå operation eller strålbehandling. I en statistisk modell uppskattades att nästan … Fortsätt läsa Övergången från aktiv monitorering till watchful waiting studerad för första gången


nov 02, 2016

Årsrapporten från NPCR publicerad

För er som inte redan sett det, 17 oktober lades den nationella årsrapporten för 2015 års diagnoser upp på den här hemsidan under fliken Rapporter. Den kompletterar de regionala rapporter som publicerades redan i maj. Nytt för rapporten för 2015 års diagnoser är att prostatektomi registreras på ett separat formulär med mycket högre detaljrikedom och … Fortsätt läsa Årsrapporten från NPCR publicerad


okt 26, 2016

Minskad risk för prostatacancer bland män med typ-2 diabetes

I en nyligen publicerad studie i International Journal of Cancer undersöktes sambandet mellan typ 2 diabetes, diabetesmedicinering och risk för prostatacancer med hjälp av data från NPCR och Nationella Diabetesregistret. Tidigare forskning har visat att män med typ 2-diabetes har en ökad risk för cancer i flera olika organ, men för prostatacancer har risken varit … Fortsätt läsa Minskad risk för prostatacancer bland män med typ-2 diabetes


okt 25, 2016

Aktiv monitorering används för allt fler män med lågriskcancer

Nästan alla män med prostatacancer av ”mycket lågrisktyp” i Sverige följs med aktiv monitorering. Det visar en studie från en svensk-amerikansk forskargrupp baserat på data i NPCR som nyligen publicerats i JAMA Oncology. Användning av aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp är viktigt för att undvika överbehandling vilket tidigare varit mycket vanligt i Sverige. Den … Fortsätt läsa Aktiv monitorering används för allt fler män med lågriskcancer


okt 20, 2016

Låg andel av män med okänd riskkategori i NPCR

I en studie som nyligen publicerats i Acta Oncologica med data från NPCR, jämfördes män med känd och okänd riskkategori i NPCR avseende ålder, behandling, socioekonomiska faktorer, komorbiditet och död i prostatacancer. Med hjälp av imputering, en statistisk metod uppskattades saknade data så att en riskkategori baserad på data som fanns tillgängliga  skapades  för män … Fortsätt läsa Låg andel av män med okänd riskkategori i NPCR


sep 07, 2016

Ökar snus risken för progress av prostatacancer?

I en nyligen publicerad artikel i Int J Cancer redovisar forskare data från Byggarbetarkohorten och NPCR om snus, rökning och total dödlighet och död av prostatacancer. I en analys av 9 582 män med prostatacancer hade de män som rökte och män som snusade måttligt men statistiskt säkerställd ökad risk både för död från alla … Fortsätt läsa Ökar snus risken för progress av prostatacancer?


sep 07, 2016

Risk för diabetes bland män som hormonbehandlas för prostatacancer

I en studie från Prostate Cancer database Sweden (PCBaSe) med data från NPCR som nyligen publicerats i Int J Cancer redovisas risken för diabetes bland män som hormonbehandlas för prostatacancer. Undersökningen visade en ökad risk för diabetes bland män som behandlades med GnRH agonister (sprutor) och kirurgisk kastration, medan risken inte var ökad bland män … Fortsätt läsa Risk för diabetes bland män som hormonbehandlas för prostatacancer


aug 22, 2016

Bättre prognos med ny Gleasonklassifikation

Resultat från gamla studier som använt den ursprungliga Gleasonklassifikationen kan inte användas för att ge prognos för män vars prostatacancer klassificeras med 2005 års Gleasonklassifikation. Det visar en publicerad studie från NPCR som nu publiceras i Journal of Oncological Surgery. År 2005 reviderades Gleasonklassifikationen vilket bla innebar att färre tumörer klassificeras som Gleasonsumma 6 (numera … Fortsätt läsa Bättre prognos med ny Gleasonklassifikation


aug 09, 2016

Var går gränsen för nyttan av lokalbehandling av prostatacancer?

Kunskapen om nyttan av lokal radikalbehandling av män med mycket avancerad prostatacancer är liten och dessa män behandlas vanligen med enbart hormonbehandling. Med hjälp av data i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) undersöktes sambandet mellan prostatektomi eller strålterapi och dödlighet bland män med mycket avancerad prostatacancer. I en semiekologisk studie analyserades behandlingen på gruppnivå medan utfallet död … Fortsätt läsa Var går gränsen för nyttan av lokalbehandling av prostatacancer?