Övergången från aktiv monitorering till watchful waiting studerad för första gången

I en studie som nyligen publicerats i European Urology studerades övergången från aktiv monitorering till watchful waiting med hjälp av PCBaSe. En stor andel av män med prostatacancer som började med aktiv monitorering övergick till watchful waiting, Med andra ord behövde dessa män aldrig genomgå operation eller strålbehandling. I en statistisk modell uppskattades att nästan hälften av män som startade med aktiv monitorering så småningom övergick till watchful waiting dvs hormonbehandling vid symtom av män med begränsad förväntad överlevnad. Sannolikheten för en sådan övergång var större ju äldre männen var vid diagnos. Detta är den första studien som gjort en sådan uppskattning. Aktiv monitorering, dvs kontroller och aktiv terapi med operation eller strålning enbart vid tecken till progress blir allt vanligare strategi vid prostatacancer av lågrisktyp. Om man lever tillräckligt länge utan progress kommer ålder och andra sjukdomar att göra att värdet av aktiv behandling minskar och till slut försvinner. Man behöver då inte ha så täta kontroller och om symtom uppstår ges hormonbehandling. Van Hemelrijck M, Garmo H, Lindhagen L, Bratt O, Stattin P, Adolfsson J Quantifying the Transition from Active Surveillance to Watchful Waiting Among Men with Very Low-risk Prostate Cancer. European Urology November 2016 epub. Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...