Övergången från aktiv monitorering till watchful waiting studerad för första gången

I en studie som nyligen publicerats i European Urology studerades övergången från aktiv monitorering till watchful waiting med hjälp av PCBaSe. En stor andel av män med prostatacancer som började med aktiv monitorering övergick till watchful waiting, Med andra ord behövde dessa män aldrig genomgå operation eller strålbehandling. I en statistisk modell uppskattades att nästan hälften av män som startade med aktiv monitorering så småningom övergick till watchful waiting dvs hormonbehandling vid symtom av män med begränsad förväntad överlevnad. Sannolikheten för en sådan övergång var större ju äldre männen var vid diagnos. Detta är den första studien som gjort en sådan uppskattning. Aktiv monitorering, dvs kontroller och aktiv terapi med operation eller strålning enbart vid tecken till progress blir allt vanligare strategi vid prostatacancer av lågrisktyp. Om man lever tillräckligt länge utan progress kommer ålder och andra sjukdomar att göra att värdet av aktiv behandling minskar och till slut försvinner. Man behöver då inte ha så täta kontroller och om symtom uppstår ges hormonbehandling. Van Hemelrijck M, Garmo H, Lindhagen L, Bratt O, Stattin P, Adolfsson J Quantifying the Transition from Active Surveillance to Watchful Waiting Among Men with Very Low-risk Prostate Cancer. European Urology November 2016 epub. Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...