TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Män under 50 års ålder med spridd prostatacancer har sämre prognos än äldre män

I forskningsdatabasen PCBaSe identifierades alla svenska män som mellan år 1998 och år 2012 diagnostiserats med prostatacancer före 67 års ålder. Andelen som hade spridd cancer vid diagnos var lika stor hos de 919 män som var yngre än 50 år vid diagnos, jämfört med de 45 000 som var 50 till 66 år.

Bland dem som hade spridd (metastaserad) cancer vid diagnos var dödligheten i prostatacancer högre hos de yngsta (under 50 år), även efter justering för kända prognostiska faktorer som cancerns utseende i mikroskop (Gleasonsumman), den lokala utbredningen (T-stadium) och PSA-värdet. Detta talar för att det finns en särskilt aggressiv form av prostatacancer som är vanligare hos de allra yngsta männen, kanske orsakad av ärftliga faktorer. Hos män som inte hade spridd cancer vid diagnos, var den totala dödligheten i prostatacancer högre ju äldre männen var, men efter justering för övriga prognostiska faktorer var det ingen skillnad.

-Spridd prostatacancer är sällsynt hos män under 50 års ålder, så med undantag för män med som har en far eller bror som har drabbats av prostatacancer i femtioårsåldern eller tidigare, finns det ingen anledning för män under 50 års ålder att testa sig för prostatacancer med PSA-prov säger Ola Bratt, urolog i Cambridge, England.

Sammanfattning

Referens: Thorstenson A, Garmo H, Adolfsson J, Bratt O. Cancer-specific mortality in men diagnosed with prostate cancer before age 50 years, a nationwide population-based study. J Urol , e-publ 17 June 2017