Ärftlighet och risk för prostatacancer, uppdelad på sjukdomens allvarlighetsgrad

Det är väl känt att män med prostatacancer i släkten har en ökad risk att själva drabbas. Men en ökad risk för vad, egentligen? innebär egentligen en dubblerad risk? Prostatacancer är många gånger en beskedlig åkomma som inte behöver behandlas, andra gånger en dödlig sjukdom. Det är naturligtvis en viktig skillnad om en man har en ökad risk att drabbas av den ena eller den andra formen, men fram tills nu det saknats studier som har kunnat dela upp den totala risken för prostatacancer i separata risker för olika svårighetsgrader av sjukdomen. Utvecklingen av cancer studerades hos över 50 000 bröder till män med prostatacancer i forskningsdatabasen PCBaSe. Män med en bror med prostatacancer hade 30 procent risk att själva få diagnosen före 75 års ålder, vilket ska jämföras med 13 procent genomsnittlig risk för svenska män. Deras risk för avancerad prostatacancer var ”bara” 9 procent (att jämföra med 5 procent genomsnittlig risk). Män som hade både en far och en bror med prostatacancer hade 48 procent total risk för prostatacancer och 14 procent risk för avancerad prostatacancer. -Risken för avancerad prostatacancer visade sig vara i stort sett lika hög för dem som hade en bror med en lokaliserad, beskedlig cancer som hos dem som hade en bror med avancerad cancer säger Ola Bratt som lett studien. Sammanfattning, Fulltext Referens: Ola Bratt, Linda Drevin, Olof Akre, Hans Garmo & Pär Stattin.  Family History and Probability of Prostate Cancer, Differentiated by Risk Category – a Nationwide Population-based Study, J Natl Cancer Inst 2016, e-publicerad den 11 augusti.
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...