Låg andel av män med okänd riskkategori i NPCR

I en studie som nyligen publicerats i Acta Oncologica med data från NPCR, jämfördes män med känd och okänd riskkategori i NPCR avseende ålder, behandling, socioekonomiska faktorer, komorbiditet och död i prostatacancer. Med hjälp av imputering, en statistisk metod uppskattades saknade data så att en riskkategori baserad på data som fanns tillgängliga  skapades  för män med okänd riskkategori. Studien visade att 3 812 män av 149 355 (3%) hade okänd riskkategori och majoriteten av dessa män hade låg- eller mellanriskcancer, enligt den statistiska skattningen. Män med okänd riskkategori fick oftare konservativ behandling och hade hög komorbiditet, framförallt hade många av dessa män en samtidig diagnos av blåscancer. Den totala dödligheten var lika för män med känd och okänd riskkategori men däremot hade män med okänd risk lägre dödlighet i prostatacancer och högre dödlighet i andra sjukdomar. Sammanfattningsvis hade en låg andel män i NPCR okänd riskkategori och vi kategoriserade dessa män avseende samsjuklighet och socioekonomi. Män med okänd riskkategori fick adekvat behandling och hade låg dödlighet i prostatacancer. Proportion and characteristics of men with unknown risk category in the National Prostate Cancer Register of Sweden. Tomic K, Westerberg M, Robinson D, Garmo H, Stattin P. Acta Oncol. 2016 Oct 17:1-6. Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...