jul 11, 2016

Ärftlighet och risk för prostatacancer, uppdelad på sjukdomens allvarlighetsgrad

Det är väl känt att män med prostatacancer i släkten har en ökad risk att själva drabbas. Men en ökad risk för vad, egentligen? innebär egentligen en dubblerad risk? Prostatacancer är många gånger en beskedlig åkomma som inte behöver behandlas, andra gånger en dödlig sjukdom. Det är naturligtvis en viktig skillnad om en man har … Fortsätt läsa Ärftlighet och risk för prostatacancer, uppdelad på sjukdomens allvarlighetsgrad


jul 05, 2016

Män under 50 års ålder med spridd prostatacancer har sämre prognos än äldre män

I forskningsdatabasen PCBaSe identifierades alla svenska män som mellan år 1998 och år 2012 diagnostiserats med prostatacancer före 67 års ålder. Andelen som hade spridd cancer vid diagnos var lika stor hos de 919 män som var yngre än 50 år vid diagnos, jämfört med de 45 000 som var 50 till 66 år. Bland … Fortsätt läsa Män under 50 års ålder med spridd prostatacancer har sämre prognos än äldre män


jun 27, 2016

Komplikationer efter kurativ strålbehandling och radikal prostatektomi

In en studie som nyligen publicerats i Scandinavian Journal of Urology undersöktes förekomsten av biverkningar efter kurativ strålbehandling och radikal prostatektomi med hjälp av data från NPCR, Patientregistret och andra nationella sjukvårdsregister. Risken för biverkningar upp till tolv år efter behandling undersöktes genom att analysera förekomsten av diagnoser och åtgärder efter behandling bland män som … Fortsätt läsa Komplikationer efter kurativ strålbehandling och radikal prostatektomi


maj 30, 2016

Nu är de regionala rapporterna för diagnosår 2015 för NPCR publicerade

Nu är de regionala rapporterna för diagnosår 2015 för NPCR publicerade på denna hemsida under fliken Rapporter. Det innebär att återkopplingen till inrapporterande kliniker nu kommer drygt tre månader tidigare än i fjol och tidigare år. Anledningen till att endast de regionala rapporterna publiceras nu är att inrapporteringen från vissa privaturologer i Stockholm släpar efter, vilket … Fortsätt läsa Nu är de regionala rapporterna för diagnosår 2015 för NPCR publicerade


maj 20, 2016

Nomogram för prognos på NPCR:s hemsida

Nu finns det första nomogrammet baserat på data från NPCR publicerat på den här hemsidan och som vetenskaplig artikel i Scand J Urol. Nomogrammet beräknar återfallsfri överlevnad efter prostatektomi baserat på data i Femårsuppföljningen 2003-2006 i NPCR. I den uppföljningen studerades resultatet för 3 452 män under 70 års ålder med lokaliserad prostatacancer; kliniskt lokalstadium … Fortsätt läsa Nomogram för prognos på NPCR:s hemsida


apr 27, 2016

NPCR slår hål på falska larm

I en nyligen publicerad medicinsk kommentar redovisas tre exempel på hur data i NPCR använts för att undersöka om larmrapporter om samband mellan läkemedel och cancer. I den första studien visades att fosfodiesterashämmare (Viagra, Levitra, Tadalfil) inte ökar risken för malign melanom,  i den andra studien visse man att risken för malign melanom inte är … Fortsätt läsa NPCR slår hål på falska larm


apr 15, 2016

Prostatektomi efter aktiv monitorering

I en studie som nyligen publicerats i Scand J Urol undersöktes resultaten efter primär prostatektomi och fördröjd prostatektomi utförd efter en tids aktiv monitorering. Med hjälp av data i NPCR undersöktes risken för uppgradering av Gleasonsumma i jämfört med diagnostisk biopsi, positiv marginal, och ”upstaging” i operationspreparatet, risken för postoperativ strålbehandling. För alla dessa mått … Fortsätt läsa Prostatektomi efter aktiv monitorering


mar 11, 2016

Ökad överensstämmelse i Gleasonsumma mellan prostatabiopsi och preparat från prostatektomi

I en studie som nyligen publicerades i Brit J Urol Int fann man att den största ökningen i överensstämmelse skedde före 2005 dvs innan International Society of Urological Pathology (ISUP) reviderade Gleasonsystemet. Studien baseras på undersökningar av prostatabiopsier och efterföljande preparat från 15 998 män som hade en lokaliserad prostatacancer och PSA under 20 ng/ml vid … Fortsätt läsa Ökad överensstämmelse i Gleasonsumma mellan prostatabiopsi och preparat från prostatektomi


mar 10, 2016

Liten risk för tarmvred efter prostatektomi visar studie från NPCR

I en studie som publicerats i Scand J Urol undersöktes hypotesen att robotassisterad prostatektomi ökar risken för tarmvred eftersom man då opererar genom bukhålan och därmed kan öka risken att få sammanväxningar mellan tarmarna. Tidigt efter operation var risken för återinläggning med diagnosen tunntarmsobstruktion större i robotgruppen (0.4% vs. 0.1%.) Efter fem års uppföljning fanns … Fortsätt läsa Liten risk för tarmvred efter prostatektomi visar studie från NPCR


jan 21, 2016

Lika många sjukdagar på lång sikt efter öppen och robot-assisterad prostatektomi

Det visar en studie från NPCR som nyligen publicerats i tidsskriften European Urology. Studien inkluderade män i arbetsför ålder som genomgått öppen eller robot -assisterad prostatektomi mellan 2007 och 2009. Genom en länkning med Försäkringskassans databas kunde forskarna studera både återgång till arbete efter operation och antalet sjukdagar upp till sex år efter återgång till … Fortsätt läsa Lika många sjukdagar på lång sikt efter öppen och robot-assisterad prostatektomi