Aktiv monitorering används för allt fler män med lågriskcancer

Nästan alla män med prostatacancer av ”mycket lågrisktyp” i Sverige följs med aktiv monitorering. Det visar en studie från en svensk-amerikansk forskargrupp baserat på data i NPCR som nyligen publicerats i JAMA Oncology. Användning av aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp är viktigt för att undvika överbehandling vilket tidigare varit mycket vanligt i Sverige. Den aktuella studien undersökte användningen av aktiv monitorering som behandlingsstrategi för 32 518 män som diagnostiserats med icke-aggressiv prostatacancer under tidsperioden 2009-2014. Av dessa män hade 4 693 cancer av typen mycket lågrisk, 15 403 hade lågriskcancer och 17 115 män hade intermediärriskcancer. Användningen av aktiv monitorering ökade under studieperioden från 57 procent till 91 procent för män med cancer av mycket lågrisk, från 40 procent till 74 procent för lågriskcancer medan användningen av aktiv monitorering för intermediärriskcancer var oförändrad, 19 procent. Bland män mellan 50-59 års ålder som diagnostiserades med prostatacancer 2014, valde 88 procent av män med cancer av mycket lågrisktyp och 66 procent av män med lågriskcancer aktiv monitorering. I inget annat land finns så detaljerade data på risktyp och behandlingsstrategi. Aktiv monitorering har på kort tid blivit den dominerande behandlingsstrategin för män med lågriskcancer i Sverige och bland män med cancer med mycket låg risk är aktiv monitorering helt dominerande. -Våra resultat kan tjäna som en utgångspunkt för jämförelser av användningen av aktiv monitorering i andra länder säger Pär Stattin, ordförande i NPCR som lett studien. S Loeb, Y Folkvaljon, C Curnyn, D Robinson, O Bratt, and P Stattin. Uptake of active surveillance for very low-risk prostate cancer in Sweden, JAMA Oncol, October 2016. Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...