TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Ökar snus risken för progress av prostatacancer?

I en nyligen publicerad artikel i Int J Cancer redovisar forskare data från Byggarbetarkohorten och NPCR om snus, rökning och total dödlighet och död av prostatacancer. I en analys av 9 582 män med prostatacancer hade de män som rökte och män som snusade måttligt men statistiskt säkerställd ökad risk både för död från alla orsaker och död av prostatacancer. Risken för prostatacancerdöd bland rökare var hazard ratio 1.15  ( 1.05-1.27) och bland snusare 1.24 (95% CI=1.03-1.49). Studien antyder att faktorer i tobak utöver rök kan påverka risken för progress av prostatacancer.

Sammanfattning