Var går gränsen för nyttan av lokalbehandling av prostatacancer?

Kunskapen om nyttan av lokal radikalbehandling av män med mycket avancerad prostatacancer är liten och dessa män behandlas vanligen med enbart hormonbehandling. Med hjälp av data i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) undersöktes sambandet mellan prostatektomi eller strålterapi och dödlighet bland män med mycket avancerad prostatacancer. I en semiekologisk studie analyserades behandlingen på gruppnivå medan utfallet död i prostatacancer och död av alla orsaker analyserades på individnivå. Män med mycket avancerad prostatacancer som behandlats på enheter med högst andel radikalbehandlingar hade hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med män som behandlats på enheter med lägst aktivitet (mortality rate ratio; MRR 0.51  95% konfidensintervall 0.28-0.95). Eftersom detta var en observationsstudie kunde effekten av hög diagnostisk och utredningsaktivitet inte särskiljas från effekten av behandling. Studieresultaten antyder att kombinationen av noggrann utredning och efterföljande radikalbehandling i utvalda fall kan förlänga livet på män med mycket avancerad prostatacancer. – För att bekräfta våra fynd i förhoppning om att ändra praxis krävs en randomiserad studie av lokal radikalbehandling vid mycket avancerad prostatacancer säger Pär Stattin, professor och överläkare i urologi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala som lett studien. P Stattin, F Sandin, F Birkebæk Thomsen, H Garmo, D Robinson, I Franck Lissbrant, H Jonsson, O Bratt. Association of radical local treatment with mortality in men with very high-risk prostate cancer.  Semi-ecologic, nationwide, population-based study. Eur Urol 2016 In press http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2016.07.023. Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...