Var går gränsen för nyttan av lokalbehandling av prostatacancer?

Kunskapen om nyttan av lokal radikalbehandling av män med mycket avancerad prostatacancer är liten och dessa män behandlas vanligen med enbart hormonbehandling. Med hjälp av data i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) undersöktes sambandet mellan prostatektomi eller strålterapi och dödlighet bland män med mycket avancerad prostatacancer. I en semiekologisk studie analyserades behandlingen på gruppnivå medan utfallet död i prostatacancer och död av alla orsaker analyserades på individnivå. Män med mycket avancerad prostatacancer som behandlats på enheter med högst andel radikalbehandlingar hade hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med män som behandlats på enheter med lägst aktivitet (mortality rate ratio; MRR 0.51  95% konfidensintervall 0.28-0.95). Eftersom detta var en observationsstudie kunde effekten av hög diagnostisk och utredningsaktivitet inte särskiljas från effekten av behandling. Studieresultaten antyder att kombinationen av noggrann utredning och efterföljande radikalbehandling i utvalda fall kan förlänga livet på män med mycket avancerad prostatacancer. – För att bekräfta våra fynd i förhoppning om att ändra praxis krävs en randomiserad studie av lokal radikalbehandling vid mycket avancerad prostatacancer säger Pär Stattin, professor och överläkare i urologi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala som lett studien. P Stattin, F Sandin, F Birkebæk Thomsen, H Garmo, D Robinson, I Franck Lissbrant, H Jonsson, O Bratt. Association of radical local treatment with mortality in men with very high-risk prostate cancer.  Semi-ecologic, nationwide, population-based study. Eur Urol 2016 In press http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2016.07.023. Sammanfattning
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...