Minskad risk för prostatacancer bland män med typ-2 diabetes

I en nyligen publicerad studie i International Journal of Cancer undersöktes sambandet mellan typ 2 diabetes, diabetesmedicinering och risk för prostatacancer med hjälp av data från NPCR och Nationella Diabetesregistret. Tidigare forskning har visat att män med typ 2-diabetes har en ökad risk för cancer i flera olika organ, men för prostatacancer har risken varit lägre än bland män utan diabetes. Det finns flera teorier om varför män med typ 2-diabetes har en minskad risk för prostatacancer, en hypotes är att diabetesmedicinen metformin minskar risken för prostatacancer. I denna studie följde forskarna över 600 000 prostatacancerfria män i Prostate Cancer Database Sweden (PCBaSe) 3.0 under fem år, och under denna tid fick mer än 25 000 av dessa män prostatacancer. Typ 2-diabetes medförde en minskad risk för prostatacancer, men i en detaljanalys fanns ingen minskad risk hos män som behandlades med metformin. Däremot hade män som behandlades med insulin en minskad risk jämfört med kostbehandlade män, vilket tyder på att allvarlig typ 2- diabetes med stor påverkan på ämnesomsättningen medför en minskad risk för prostatacancer. Haggstrom, C., M. Van Hemelrijck, B. Zethelius, D. Robinson, B. Grundmark, L. Holmberg, S. Gudbjornsdottir, H. Garmo and P. Stattin. ”Prospective study of Type 2 Diabetes Mellitus, anti-diabetic drugs, and risk of prostate cancer.” Int J Cancer 2016, October. Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...