Minskad risk för prostatacancer bland män med typ-2 diabetes

I en nyligen publicerad studie i International Journal of Cancer undersöktes sambandet mellan typ 2 diabetes, diabetesmedicinering och risk för prostatacancer med hjälp av data från NPCR och Nationella Diabetesregistret. Tidigare forskning har visat att män med typ 2-diabetes har en ökad risk för cancer i flera olika organ, men för prostatacancer har risken varit lägre än bland män utan diabetes. Det finns flera teorier om varför män med typ 2-diabetes har en minskad risk för prostatacancer, en hypotes är att diabetesmedicinen metformin minskar risken för prostatacancer. I denna studie följde forskarna över 600 000 prostatacancerfria män i Prostate Cancer Database Sweden (PCBaSe) 3.0 under fem år, och under denna tid fick mer än 25 000 av dessa män prostatacancer. Typ 2-diabetes medförde en minskad risk för prostatacancer, men i en detaljanalys fanns ingen minskad risk hos män som behandlades med metformin. Däremot hade män som behandlades med insulin en minskad risk jämfört med kostbehandlade män, vilket tyder på att allvarlig typ 2- diabetes med stor påverkan på ämnesomsättningen medför en minskad risk för prostatacancer. Haggstrom, C., M. Van Hemelrijck, B. Zethelius, D. Robinson, B. Grundmark, L. Holmberg, S. Gudbjornsdottir, H. Garmo and P. Stattin. ”Prospective study of Type 2 Diabetes Mellitus, anti-diabetic drugs, and risk of prostate cancer.” Int J Cancer 2016, October. Sammanfattning
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...