Bättre prognos med ny Gleasonklassifikation

Resultat från gamla studier som använt den ursprungliga Gleasonklassifikationen kan inte användas för att ge prognos för män vars prostatacancer klassificeras med 2005 års Gleasonklassifikation. Det visar en publicerad studie från NPCR som nu publiceras i Journal of Oncological Surgery. År 2005 reviderades Gleasonklassifikationen vilket bla innebar att färre tumörer klassificeras som Gleasonsumma 6 (numera Gleasongradgrupp; GGG 1)  eftersom kriterierna för Gleasongrad 3 och 4 förändrades så att de mest elakartade  Gleasongrad 3-tumörerna numera klassificeras som Gleasongrad 4. Det innebär att de män vars cancer klassificeras som Gleasonsumma 6 (GGG1) enligt den nya 2005 års klassifikation har en något bättre prognos än de män som hade Gleasonsumma 6 (GGG1) enligt den tidigare klassifikationen. Med hjälp av data in Femårsuppföljningen i NPCR kunde forskarna jämföra risken för PSA-återfall efter prostatektomi för män som klassificerats enligt den gamla och nya klassifikationen. Som förväntat hade män vars tumörer graderats som Gleasonsumma 6 (GGG 1) enligt den nya klassifikationen en något lägre risk för PSA-återfall jämfört med män som hade Gleasonsumma 6 (GGG1) enligt den gamla klassifikationen. – Våra resultat visar att man inte rakt av kan använda resultat från gamla studier eftersom män som opererats och graderats med den nya klassifikationen faktiskt har en bättre prognos än vad som förväntas enligt det gamla systemet säger Frederik Thomsen, ST-läkare i urologi vid Rikshospitalet i Köpenhamn som lett studien. Sammanfattning
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...