Bättre prognos med ny Gleasonklassifikation

Resultat från gamla studier som använt den ursprungliga Gleasonklassifikationen kan inte användas för att ge prognos för män vars prostatacancer klassificeras med 2005 års Gleasonklassifikation. Det visar en publicerad studie från NPCR som nu publiceras i Journal of Oncological Surgery. År 2005 reviderades Gleasonklassifikationen vilket bla innebar att färre tumörer klassificeras som Gleasonsumma 6 (numera Gleasongradgrupp; GGG 1)  eftersom kriterierna för Gleasongrad 3 och 4 förändrades så att de mest elakartade  Gleasongrad 3-tumörerna numera klassificeras som Gleasongrad 4. Det innebär att de män vars cancer klassificeras som Gleasonsumma 6 (GGG1) enligt den nya 2005 års klassifikation har en något bättre prognos än de män som hade Gleasonsumma 6 (GGG1) enligt den tidigare klassifikationen. Med hjälp av data in Femårsuppföljningen i NPCR kunde forskarna jämföra risken för PSA-återfall efter prostatektomi för män som klassificerats enligt den gamla och nya klassifikationen. Som förväntat hade män vars tumörer graderats som Gleasonsumma 6 (GGG 1) enligt den nya klassifikationen en något lägre risk för PSA-återfall jämfört med män som hade Gleasonsumma 6 (GGG1) enligt den gamla klassifikationen. – Våra resultat visar att man inte rakt av kan använda resultat från gamla studier eftersom män som opererats och graderats med den nya klassifikationen faktiskt har en bättre prognos än vad som förväntas enligt det gamla systemet säger Frederik Thomsen, ST-läkare i urologi vid Rikshospitalet i Köpenhamn som lett studien. Sammanfattning
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning