Många äldre män med allvarlig prostatacancer underbehandlas, med stora regionala skillnader

Det visar resultaten från en studie i NPCR som publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Urology. Studien omfattade samtliga 19 000 män som behandlades för prostatacancer av högrisktyp i Sverige mellan 2001 och 2012. Högrisk prostatacancer leder ofta till döden inom tio år om mannen inte botas med operation eller strålbehandling, som därför rekommenderas i … Fortsätt läsa Många äldre män med allvarlig prostatacancer underbehandlas, med stora regionala skillnader


Hormonbehandling av prostatacancer och hjärtsjukdom

Hormonbehandling med GnRH-analoger, antiandrogener och kirurgisk kastration används som behandling vid avancerad prostatacancer. Resultaten från tidigare studier har varit motstridiga om dessa läkemedel ökar risken för hjärtsjukdom. I en studie som publicerats 3 mars i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften J Clin Oncol undersökte forskare från Storbritannien och Sverige sambandet mellan hormonbehandling och hjärtsjukdom. Med hjälp … Fortsätt läsa Hormonbehandling av prostatacancer och hjärtsjukdom


PSA-test identifierar grupper med hög och låg risk för metastaserad prostatacancer

PSA-testning identifierar grupper av män med hög och låg risk för metastaserad prostatacancer upp till 20 år efter undersökning visar en studie publicerad i European Urology som baserades på frysta blodprover från drygt 5 000 män i Västerbottens hälsoundersökningar kombinerat med data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Bland män med måttligt förhöjda PSA-värden kunde en panel … Fortsätt läsa PSA-test identifierar grupper med hög och låg risk för metastaserad prostatacancer


Övervikt, fysisk aktivitet och risk för prostatacancer och prostatacancerdöd

Sambandet mellan övervikt och fysisk aktivitet och prostatacancer har studerats i tre nyligen publicerade studier där data i NPCR ingått som en viktig komponent. I den första studien undersöktes sambandet mellan övervikt, viktsförändring och risken för död i prostatacancer bland män i Uppföljningsstudien i NPCR. Forskarna fann inget samband mellan övervikt och risk för prostatacancer … Fortsätt läsa Övervikt, fysisk aktivitet och risk för prostatacancer och prostatacancerdöd


Data i NPCR håller hög kvalité

Det visar en studie som just publicerats i Eur J Cancer som baseras på jämförelser mellan data i NPCR och Patientregistret, Cancerregistret, Dödsorsaksregistret och Läkemedelsregistret. Resultatet visar att data i NPCR överensstämmer med data i de andra registren. I studien gjordes också en genomgång av 731 journaler på män som fick prostatacancerdiagnos år 2009 på … Fortsätt läsa Data i NPCR håller hög kvalité


Hög täckningsgrad i NPCR

I Socialstyrelsens jämförelser av täckningsgrader 2014 ligger NPCR i topp. Av de radikala prostatektomier som utförts inom sex månader efter diagnos och som registrerats i NPCR under 2012  återfanns 98% i Patientregistret. Antalet registrerade primäroperationer i NPCR var betydligt högre än i Patientregistret. Från och med 2015 kommer NPCR även att registrera prostatektomier som utförs … Fortsätt läsa Hög täckningsgrad i NPCR


Koll på läget: Nytt verktyg för rapport av aktuella data till kliniken från Nationella prostatacancerregistret

Många kvalitetsregister samlar in stora mängder data som återrapporteras långt senare i omfångsrika årsrapporter. Sådana rapporter har begränsat värde eftersom framgångsrikt förbättringsarbete kräver snabb rapportering och väl valda mål och måttstockar. Rapporteringen måste vara SMART med specifika, mätbara, accepterade och realistiska mål rapporterade i rätt tid. ”Koll på läget” är en kondenserad rapport i form av en styrpanel … Fortsätt läsa Koll på läget: Nytt verktyg för rapport av aktuella data till kliniken från Nationella prostatacancerregistret


Nu är årsrapporten från NPCR publicerad

De nationella och regionala årsrapporterna för diagnosår 2013 från NPCR är nu publicerade. Rapporterna och ett nyhetsbrev återfinns under Rapporter på den här hemsidan.  


Styrgruppsmöte för Nationella prostatacancerregistret

Fredag 12 september 2014, kl 10.00 – 15.00, på World Trade Centre, Stockholm, lokal: ”Atlanta”.    


Informationen i Prostatacancerregistret är representativ för alla män med prostatacancer i Sverige

Det visar en artikel baserad på Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Cancerregistret, Dödsorsaksregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret publicerad i Acta Oncologica. Av 103 047 män med diagnosen prostatacancer i Cancerregistret under 1998-2009 saknades bara 2 % i NPCR. Det var små skillnader mellan män i NPCR jämfört med dem som enbart fanns i Cancerregistret. Män i NPCR var … Fortsätt läsa Informationen i Prostatacancerregistret är representativ för alla män med prostatacancer i Sverige