Ingen ökad risk för prostatacancer för män som haft urinvägsinfektion

Det visade en studie baserad på data i PCBaSe som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLoS One. Det är välkänt att inflammation ökar risken för cancer i många organ och under hypotesen att inflammation ökar risken för cancer undersökte forskarna i en fall kontrollstudie i PCBaSe om män som haft urinvägsinfektion eller tagit ut recept på antibiotika mot urinvägsinfektion hade en ökad risk för diagnos av prostatacancer. Studien gav inget stöd åt denna hypotes vad gäller sambandet mellan urinvägsinfektion och prostatacancer. A case-control study of lower urinary-tract infections, associated antibiotics and the risk of developing prostate cancer using PCBaSe 3.0. Russell B, Garmo H, Beckmann K, Stattin P, Adolfsson J, Van Hemelrijck M. PLoS One. 2018 Apr 12;13(4) Sammanfattning
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...