TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Död efter prostatektomi – en jämförelse mellan SPCG-4 och nutida resultat i NPCR

SPCG-4 var den första randomiserade studien som jämförde resultat mellan prostatektomi och watchful waiting. Studien rekryterade patienter i slutet på 80- och början på 90-talet. I den här undersökningen jämförde vi resultat efter prostatektomi av män i SPCG-4 och matchade män diagnostiserade under 2000-talet i NPCR. Vi fann att trots matchningen hade män i NPCR bara hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med män i SPCG-4. När vi justerade för den ökning som skett i Gleasongradering vilket beror både på en gradmigration och en gradinflation minskade skillnaden mellan resultaten i SPCG-4 och NPCR. Våra resultat visar att de absoluta riskerna för till exempel död i historiska studier inte kan appliceras direkt på nutida patienter pga förändringar i detektion, diagnostik och behandling.

Referens: Mortality after radical prostatectomy in a matched contemporary cohort in Sweden compared to the Scandinavian Prostate Cancer Grup 4 (SPCG-4) study. Cazzaniga W, Garmo H, Robinson D, Holmberg L, Bill-Axelson A, Stattin P. BJU Int. 2018 Sep 25.

Sammanfattning