Död efter prostatektomi – en jämförelse mellan SPCG-4 och nutida resultat i NPCR

SPCG-4 var den första randomiserade studien som jämförde resultat mellan prostatektomi och watchful waiting. Studien rekryterade patienter i slutet på 80- och början på 90-talet. I den här undersökningen jämförde vi resultat efter prostatektomi av män i SPCG-4 och matchade män diagnostiserade under 2000-talet i NPCR. Vi fann att trots matchningen hade män i NPCR bara hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med män i SPCG-4. När vi justerade för den ökning som skett i Gleasongradering vilket beror både på en gradmigration och en gradinflation minskade skillnaden mellan resultaten i SPCG-4 och NPCR. Våra resultat visar att de absoluta riskerna för till exempel död i historiska studier inte kan appliceras direkt på nutida patienter pga förändringar i detektion, diagnostik och behandling. Referens: Mortality after radical prostatectomy in a matched contemporary cohort in Sweden compared to the Scandinavian Prostate Cancer Grup 4 (SPCG-4) study. Cazzaniga W, Garmo H, Robinson D, Holmberg L, Bill-Axelson A, Stattin P. BJU Int. 2018 Sep 25. Sammanfattning
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning