Död efter prostatektomi – en jämförelse mellan SPCG-4 och nutida resultat i NPCR

SPCG-4 var den första randomiserade studien som jämförde resultat mellan prostatektomi och watchful waiting. Studien rekryterade patienter i slutet på 80- och början på 90-talet. I den här undersökningen jämförde vi resultat efter prostatektomi av män i SPCG-4 och matchade män diagnostiserade under 2000-talet i NPCR. Vi fann att trots matchningen hade män i NPCR bara hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med män i SPCG-4. När vi justerade för den ökning som skett i Gleasongradering vilket beror både på en gradmigration och en gradinflation minskade skillnaden mellan resultaten i SPCG-4 och NPCR. Våra resultat visar att de absoluta riskerna för till exempel död i historiska studier inte kan appliceras direkt på nutida patienter pga förändringar i detektion, diagnostik och behandling. Referens: Mortality after radical prostatectomy in a matched contemporary cohort in Sweden compared to the Scandinavian Prostate Cancer Grup 4 (SPCG-4) study. Cazzaniga W, Garmo H, Robinson D, Holmberg L, Bill-Axelson A, Stattin P. BJU Int. 2018 Sep 25. Sammanfattning
Senaste nyheterna

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...

12.02.2024

Här kan du se filmen om Region Kronobergs framgångsresa med kvalitetsregister och IPÖ, där medicinska sekreterarna tog rodret!

Äntligen finns webbinariet i filmformat där medicinska sekreterarna i Växjö tog rodret i att registrera...

26.01.2024

Nu har boken ”Bra att veta om prostatacancer” och en chatbot lanserats av Prostatacancerförbundet!

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och är skriven av ledande experter på ämnet. Boken...