Död efter prostatektomi – en jämförelse mellan SPCG-4 och nutida resultat i NPCR

SPCG-4 var den första randomiserade studien som jämförde resultat mellan prostatektomi och watchful waiting. Studien rekryterade patienter i slutet på 80- och början på 90-talet. I den här undersökningen jämförde vi resultat efter prostatektomi av män i SPCG-4 och matchade män diagnostiserade under 2000-talet i NPCR. Vi fann att trots matchningen hade män i NPCR bara hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med män i SPCG-4. När vi justerade för den ökning som skett i Gleasongradering vilket beror både på en gradmigration och en gradinflation minskade skillnaden mellan resultaten i SPCG-4 och NPCR. Våra resultat visar att de absoluta riskerna för till exempel död i historiska studier inte kan appliceras direkt på nutida patienter pga förändringar i detektion, diagnostik och behandling. Referens: Mortality after radical prostatectomy in a matched contemporary cohort in Sweden compared to the Scandinavian Prostate Cancer Grup 4 (SPCG-4) study. Cazzaniga W, Garmo H, Robinson D, Holmberg L, Bill-Axelson A, Stattin P. BJU Int. 2018 Sep 25. Sammanfattning
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...