Gamla och ensamstående män får mindre smärtlindring vid terminal prostatacancer

Det visar en ny forskningsstudie som utgår från NPCR och nyligen publicerats i Eur J Cancer. Vården av cancerpatienter i livets slutskede behöver förbättras, inte minst med avseende på smärtlindring och behandling av psykiska besvär. I en denna studie utgången från NPCR och andra sjukvårdsregister samlade i PCBaSe undersökte författarna hur läkemedel användes bland män under deras sista tre år före död i prostatacancer. De läkemedel som undersöktes var hormonpreparat, antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), paracetamol, opiater (morfinliknande preparat), kortison, antidepressiva, ångestdämpande och sömnmedel. Alla män med prostatacancer som huvudorsak till död enligt Dödsorsaksregistret från 2009 till 2012 inkluderades i studien. Andelen män som behandlades med opiater ökade från 30% till 72% under det sista levnadsåret, och 67% hade hämtat ut recept på starka opiater innan död. Andelen som behandlades med antidepressiva under det sista året ökade från 13% till 22%, medan ångestdämpande ökade från 9% till 27% och sömnmedel från 21% till 33%. Ogifta män utan barn behandlades mer sällan med opiater än gifta män med barn, liksom män över 85 år jämfört med män under 70 år. Män med låg utbildningsnivå behandlades oftare med opiater än män med hög utbildningsnivå. Regionala skillnader sågs för alla läkemedel. I Stockholm/Gotlandsregionen användes mindre av alla läkemedel utom hormonbehandling jämfört med andra regioner. -Vår studie indikerar att män över 85 år och män utan nära anhöriga får sämre smärtlindring och behöver mer uppmärksamhet från vården kommenterar Magdalena Lycken, läkare och doktorand som lett studien. -Ökningen av psykofarmaka under det sista levnadsåret tyder på att psykiska symptom är vanliga, och att det är viktigt att sådana besvär uppmärksammas, avslutar Magdalena Lycken. The use of palliative medications before death from prostate cancer: Swedish population-based study with a comparative overview of European data. Magdalena Lycken, Linda Drevin, Hans Garmo, Pa¨r Stattin, Jan Adolfsson, Ingela Franck Lissbrant, Lars Holmberg, Anna Bill-Axelson Eur J Cancer 2017:88:101-108 Sammanfattning
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...