Skillnader i risken för prostatacancer

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer undersöktes skillnader i risk för prostatacancer samt sambandet mellan typ 2 diabetes och prostatacancer genom att använda en nyutvecklad metod för överlevnadsanalys på data i NPCR. Jämfört med vanliga metoder för överlevnadsanalys så tillåter den nya metoden att män i studiepopulationen kan delas upp i undergrupper med olika hög risk för prostatacancer och konkurrerande händelser. Den nya metoden är mer anpassad till ’verkligheten’ där män kan diagnostiseras med prostatacancer eller andra sjukdomar eller dö av andra sjukdomar. I studien analyserades data från 126 000 prostatacancerfria män avseende risk för prostatacancer jämfört med risk för död av hjärt- och kärlsjukdomar eller andra orsaker. Dessutom studerades sambandet mellan diabetes och risk för prostatacancer. Studien visade att en mindre undergrupp av studiepopulationen (9%) hade högre risk för prostatacancer än andra män, och denna risk var starkare associerad med grupptillhörighet än andra riskfaktorer. Forskarna fann inget samband mellan diabetes och prostatacancer, till skillnad från resultat från tidigare studier.
  • Den nya metoden  kan användas till att få nya insikter genom att identfiera undergrupper med ökad risk för en sjukdom,  säger Christel Häggström, forskare vid Uppsala Universitet.
Häggström C, Van Hemelrijck M, Garmo H, Robinsson D, Stattin P, Rowley M, Coolen A.C.C, Holmberg L. “Heterogeneity in risk of prostate cancer: A Swedish population-based cohort study of competing risks and type 2 diabetes mellitus.” Int J Cancer. Länk till journal: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.31587
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...