Skillnader i risken för prostatacancer

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer undersöktes skillnader i risk för prostatacancer samt sambandet mellan typ 2 diabetes och prostatacancer genom att använda en nyutvecklad metod för överlevnadsanalys på data i NPCR. Jämfört med vanliga metoder för överlevnadsanalys så tillåter den nya metoden att män i studiepopulationen kan delas upp i undergrupper med olika hög risk för prostatacancer och konkurrerande händelser. Den nya metoden är mer anpassad till ’verkligheten’ där män kan diagnostiseras med prostatacancer eller andra sjukdomar eller dö av andra sjukdomar. I studien analyserades data från 126 000 prostatacancerfria män avseende risk för prostatacancer jämfört med risk för död av hjärt- och kärlsjukdomar eller andra orsaker. Dessutom studerades sambandet mellan diabetes och risk för prostatacancer. Studien visade att en mindre undergrupp av studiepopulationen (9%) hade högre risk för prostatacancer än andra män, och denna risk var starkare associerad med grupptillhörighet än andra riskfaktorer. Forskarna fann inget samband mellan diabetes och prostatacancer, till skillnad från resultat från tidigare studier.
  • Den nya metoden  kan användas till att få nya insikter genom att identfiera undergrupper med ökad risk för en sjukdom,  säger Christel Häggström, forskare vid Uppsala Universitet.
Häggström C, Van Hemelrijck M, Garmo H, Robinsson D, Stattin P, Rowley M, Coolen A.C.C, Holmberg L. “Heterogeneity in risk of prostate cancer: A Swedish population-based cohort study of competing risks and type 2 diabetes mellitus.” Int J Cancer. Länk till journal: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.31587
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...