Skillnader i risken för prostatacancer

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer undersöktes skillnader i risk för prostatacancer samt sambandet mellan typ 2 diabetes och prostatacancer genom att använda en nyutvecklad metod för överlevnadsanalys på data i NPCR. Jämfört med vanliga metoder för överlevnadsanalys så tillåter den nya metoden att män i studiepopulationen kan delas upp i undergrupper med olika hög risk för prostatacancer och konkurrerande händelser. Den nya metoden är mer anpassad till ’verkligheten’ där män kan diagnostiseras med prostatacancer eller andra sjukdomar eller dö av andra sjukdomar. I studien analyserades data från 126 000 prostatacancerfria män avseende risk för prostatacancer jämfört med risk för död av hjärt- och kärlsjukdomar eller andra orsaker. Dessutom studerades sambandet mellan diabetes och risk för prostatacancer. Studien visade att en mindre undergrupp av studiepopulationen (9%) hade högre risk för prostatacancer än andra män, och denna risk var starkare associerad med grupptillhörighet än andra riskfaktorer. Forskarna fann inget samband mellan diabetes och prostatacancer, till skillnad från resultat från tidigare studier.
  • Den nya metoden  kan användas till att få nya insikter genom att identfiera undergrupper med ökad risk för en sjukdom,  säger Christel Häggström, forskare vid Uppsala Universitet.
Häggström C, Van Hemelrijck M, Garmo H, Robinsson D, Stattin P, Rowley M, Coolen A.C.C, Holmberg L. “Heterogeneity in risk of prostate cancer: A Swedish population-based cohort study of competing risks and type 2 diabetes mellitus.” Int J Cancer. Länk till journal: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.31587
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...