Stora geografiska skillnader i tillgång till behandling för spridd prostatacancer

Det visar en nyligen publicerad forskningsstudie från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) där användningen av de nya bromsande hormonbehandlingarna abirateron och enzalutamid undersöktes. Behandlingsmöjligheterna för män med spridd prostatacancer där hormonbehandlingen sviktar har ökat kraftigt de senaste åren. Cellgifter, målsökande strålbehandling och de nya hormonbehandlingarna abirateron och enzalutamid förlänger livet och minskar symtomen hos män med spridd prostatacancer. Men introduktionen av dessa läkemedel har varit långsam. I en analys från NPCR, Läkemedelsregistret och flera andra sjukvårdsregister undersöktes receptförskrivning av abirateron och enzalutamid under 2015 och 2016. Sambandet mellan andelen män som behandlades med abirateron eller enzalutamid och bostadsort, ålder och utbildningsnivå studerades. Genom en uppskattning av antalet män aktuella för behandling undersöktes andelen män som fick dessa läkemedel. Det var få män som erhöll behandling och detta gällde speciellt äldre, för övrigt friska män. Forskarna beräknade att mindre än en tredjedel av de män som potentiellt kunde vara aktuella för behandling fick behandling. Bostadsort hade störst betydelse för förskrivningen, det fanns upp till fem gångers skillnad i förskrivning mellan olika landsting och högutbildade män behandlades i större utsträckning än lågutbildade. – Det mest förvånande i studien var de stora geografiska skillnaderna eftersom vi sedan några år har nationella rekommendationer om användning av dessa läkemedel som syftar till att säkra en jämlik vård säger Ingela Franck Lissbrant, överläkare i onkologi vid Sahlgrenska sjukhuset och regional processägare för prostatacancer i Västra Götalandsregionen. Nu krävs ökad följsamhet till rekommendationerna och ett ökat samarbete mellan urologer och onkologer för att män med spridd prostatacancer skall få tillgång till behandling. Nationwide population-based study on the use of novel antiandrogens in men with prostate cancer in Sweden. Franck Lissbrant I, Ventimiglia E, Robinson D, Törnblom M, Hjälm-Eriksson M, Lambe M, Folkvaljon Y, Stattin P. Scand J Urol 2018 Feb 1, 1-8. epub Sammanfattning
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...