Operation och strålterapi är likvärdiga behandlingar för prostatacancer

Det visar en forskningsstudie från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som publicerats nyligen i European Urology. Operation där prostatan tas bort och strålbehandling av prostata är de etablerade behandlingarna för lokaliserad prostatacancer. Tidigare observationsstudier har visat sämre resultat efter strålterapi men om det beror på att operation är bättre eller beror på att män som strålbehandlats har farligare cancer är hittills okänt. I den största studien i sitt slag studerades dessa behandlingar med hjälp av de unika svenska sjukvårdsregistren. I en analys av detaljerade data i NPCR och andra hälso- och sjukvårdsregister jämfördes dödligheten efter tio år efter operation och strålterapi för prostatacancer bland 41 503 män med prostatacancer. Män som strålades hade ’farligare’ och mer avancerad cancer än de män som opererades och överlevnaden efter strålbehandling hade förbättrats mer än efter operation. När hänsyn togs till dessa omständigheter fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i dödlighet efter tio års uppföljning. -Anledningen till att vi inte fann någon säkerställd skillnad i överlevnad till skillnad mot tidigare studier är att vi hade data för fler förväxlingsfaktorer än i någon tidigare studie, förklarar David Robinson Urologiska kliniken, Region Jönköpings län tillika processledare för RCC Sydöst, som lett studien. -Våra resultat indikerar att operation och strålbehandling är likvärdiga behandlingar vid prostatacancer avslutar David Robinson. Robinson D, Garmo H, Lissbrant IF, Widmark A, Pettersson A, Gunnlaugsson A, Adolfsson J, Bratt O, Nilsson P, Stattin P. Prostate Cancer Death After Radiotherapy or Radical Prostatectomy: A Nationwide Population-based Observational Study. Eur Urol. 2017 Dec 15. Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...