Operation och strålterapi är likvärdiga behandlingar för prostatacancer

Det visar en forskningsstudie från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som publicerats nyligen i European Urology. Operation där prostatan tas bort och strålbehandling av prostata är de etablerade behandlingarna för lokaliserad prostatacancer. Tidigare observationsstudier har visat sämre resultat efter strålterapi men om det beror på att operation är bättre eller beror på att män som strålbehandlats har farligare cancer är hittills okänt. I den största studien i sitt slag studerades dessa behandlingar med hjälp av de unika svenska sjukvårdsregistren. I en analys av detaljerade data i NPCR och andra hälso- och sjukvårdsregister jämfördes dödligheten efter tio år efter operation och strålterapi för prostatacancer bland 41 503 män med prostatacancer. Män som strålades hade ’farligare’ och mer avancerad cancer än de män som opererades och överlevnaden efter strålbehandling hade förbättrats mer än efter operation. När hänsyn togs till dessa omständigheter fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i dödlighet efter tio års uppföljning. -Anledningen till att vi inte fann någon säkerställd skillnad i överlevnad till skillnad mot tidigare studier är att vi hade data för fler förväxlingsfaktorer än i någon tidigare studie, förklarar David Robinson Urologiska kliniken, Region Jönköpings län tillika processledare för RCC Sydöst, som lett studien. -Våra resultat indikerar att operation och strålbehandling är likvärdiga behandlingar vid prostatacancer avslutar David Robinson. Robinson D, Garmo H, Lissbrant IF, Widmark A, Pettersson A, Gunnlaugsson A, Adolfsson J, Bratt O, Nilsson P, Stattin P. Prostate Cancer Death After Radiotherapy or Radical Prostatectomy: A Nationwide Population-based Observational Study. Eur Urol. 2017 Dec 15. Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...